Generelle forholdsregler ved stillbilledoptagelse

Forholdsregler

 • Ret ikke videokameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i videokameraet.
 • Billedkvalitet

 • Optagelse ved høje temperaturer kan medføre støj og uregelmæssige farver i billedet.
 • Hyppig optagelse, der sker over en længere periode, kan forårsage høj indvendig temperatur og kan påvirke billedkvaliteten. Når du ikke optager, skal du altid slukke for videokameraet.
 • Hvidt [Hvid temperaturadvarsel]-advarselsikon for indvendig temperatur

 • Et hvidt [Hvid temperaturadvarsel]-ikon angiver høj indvendig videokameratemperatur. Det hvide ikon [Hvid temperaturadvarsel] angiver, at billedkvaliteten af stillbilleder vil blive dårlige. Stop optagelse i et stykke tid, og lad videokameraet afkøle.
 • Hvis videokameraets indvendige temperatur er høj, kan billedkvaliteten blive forringet for billeder taget med en høj ISO-hastighed, også før det hvide [Hvid temperaturadvarsel]-ikon vises.
 • Billeder og visning

 • Under forhold med svag belysning eller skarp belysning afspejler det viste billedet måske ikke det optagne billedes lysstyrke.
 • Hvis du peger videokameraet i en anden retning, kan det midlertidigt forhindre, at lysstyrken vises korrekt. Vent, til lysstyrken stabiliserer sig, inden du optager.
 • Hvis der er en meget kraftig lyskilde i billedet, kan det oplyste område fremstå sort på skærmen. Det rigtige optagne billede vil dog vise det oplyste område på normal vis.
 • Under svag belysning kan lyse [Indstilling: Skærmlysstyrke]-indstillinger medføre støj eller uregelmæssige farver i billeder. Støjen eller de uregelmæssige farver optages imidlertid ikke på det optagede billede.
 • Når du forstørrer billedet, kan billedskarpheden virke mere udtalt, end den er i det faktiske billede.

Bemærk

 • Synsfelt (dækning) er ca. 100 %.
 • Hvis videokameraet er inaktivt i en længere periode, slukkes skærmen automatisk efter den tid, der er indstillet i [Autosluk] eller [Skærm fra] under [Indstilling: Energisparer]. Hvis skærmen automatisk slukker, når den tid, der er indstillet i [Skærm fra] er gået, slukker videokameraet automatisk, når den tid, der er indstillet i [Autosluk] () er gået.
 • Hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, kan du vise billeder på et fjernsyn (). Bemærk, at lyden ikke bliver gengivet.