Kom godt i gang

 1. Oplad videokameraet ().

  • Oplad videokameraet, inden du bruger det første gang ().
 2. Indsæt kortet ().

 3. Tænd videokameraet ().

  • Tryk på knappen Strøm.
  • På skærmen til valg af sprog skal du bruge Krydstaster for at vælge sprog og derefter trykke på Quick Control/Indstil ().
  • Hvis skærmen til indstilling af dato/tid/zone vises, skal du bruge Krydstaster til at vælg et indstillingspunkt og derefter trykke på Quick Control/Indstil. Indstil med tasterne Op-tast/Ned-tast, og tryk derefter på Quick Control/Indstil ().
  • Når skærmen [Velkommen] vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at slutte videokameraet til din smartphone ().
  • I områder, hvor tv-videosystemet er PAL, skal du se Videosystem.
 4. Vip skærmen og støttefoden ud, og sæt derefter videokameraet ned ().

  • Du kan også bruge videokameraet til håndholdt stillbilled- og filmoptagelse.
 5. Filmoptagelse ().

  • For at starte filmoptagelse, skal du trykke på [Filmoptagelse] eller trykke på start-/stopknappen. For at stoppe filmoptagelse skal du trykke på [] eller tryk på start-/stopknappen.
  • [FokusindikatorREC] vises øverst til venstre, når filmoptagelse er i gang, og en ramme, der blinker rødt, vises omkring skærmen.
 6. Se den optagne film.

  • Tryk på knappen Afspilning for at afspille den optagne film på skærmen ().
  • Tryk igen på knappen Afspilning for at komme tilbage til filmoptagelsesskærmen.

Forholdsregler

 • Undgå at klemme dine fingre, når du åbner og lukker støttefoden.

Bemærk