Lydoptagelse

Du kan optage film, mens du optager lyd med de indbyggede stereomikrofoner eller en ekstern stereomikrofon. Du kan også tilpasse lydoptagelsesniveauet.

Brug [Filmoptagelse: Lydoptagelse] til at indstille lydoptagelsesfunktioner.

Forholdsregler

 • Lyde fra Wi-Fi-betjeninger kan optages med de indbyggede eller eksterne mikrofoner. For at opnå de bedste resultater skal du undgå at bruge trådløse funktioner, når du optager.
 • Hvis du betjener videokameraet under filmoptagelse, kan videokameraets indbyggede mikrofon også optage lyde fra objektivet eller videokamerabetjeninger. I så fald kan det medvirke til at reducere lydene, hvis du bruger en ekstern mikrofon, som har et outputstik og en placering, som ikke er tæt på videokameraet.
 • Du må ikke tilslutte noget andet end en ekstern mikrofon til videokameraets eksterne mikrofon IN-stik.

Bemærk

 • Lyd bliver også outputtet, når videokameraet er tilsluttet til tv-apparater via HDMI, medmindre [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér]. I tilfælde af feedback fra fjernsynets lydudgang skal du flytte videokameraet væk fra fjernsynet eller skrue ned for lydstyrken.
 • Lydstyrkebalancen mellem V/H (venstre/højre) kan ikke justeres.

Lydoptagelse/Lydoptagelsesniveau

 • Auto

  Lydoptagelsesniveauet justeres automatisk. Autoniveaukontrol træder automatisk i kraft som reaktion på lydniveauet.

 • Manual

  Du kan justere lydoptagelsesniveauet efter behov. Vælg [Opt. niveau], og tryk på tasterne Venstre tastHøjre tast, samtidig med at du holder øje med niveaumåleren for at justere lydoptagelsesniveauet. Se på peak hold-indikatoren, og indstil den, så niveaumåleren nogle gange lyser op til højre for “12”-mærket (-12 dB), for at få de kraftigste lyde. Hvis den overskrider “0”, bliver lyden forvrænget.

  Du kan justere optagelsesniveauet under filmoptagelse ved at trykke på [].

 • Deaktivér

  Lyd bliver ikke optaget.

Vindfilter

Indstil til [Auto] for at reducere lydforvrængningen ved udendørsscener med blæsevejr. Deaktiveret, når eksterne mikrofoner er sluttet til den ekstern mikrofon IN. Når vindfilterfunktionen træder i kraft, vil en del af lave baslyde også blive reduceret.