Touch udløser

Ved blot at trykke skærmen kan du fokusere og tage billedet automatisk.

  1. Vælg [Filmoptagelse: Touch udløser].

  2. Vælg [Aktivér].

  3. Tryk på skærmen for at optage.

    • Tryk på ansigtet eller motivet på skærmen.
    • Når videokameraet fokuserer, bliver AF-punktet grønt, og der bliver automatisk taget et billede.
    • AF-punktet bliver gult, hvis videokameraet ikke kan fokusere, men der bliver stadig taget et billede.

Forholdsregler

  • Når du optager film ved at trykke med [Filmoptagelse: Visningstid] indstillet til [Lås], kan du lave den næste optagelse ved at trykke på [Tilbage].