Redigering af oplysninger om filmretning

Du kan manuelt redigere oplysninger om retning på filmafspilning (hvilket bestemmer, hvilken side der er op).

  1. Vælg [Afspilning: Ændr rot.info for film].

  2. Vælg en film.

    • Tryk på tasterne Venstre tast Højre tast for at vælge den film, hvorpå retningsoplysningerne skal ændres.
  3. Rediger oplysninger om retning.

    • Når du ser videokameraet og Billedretning-ikonet øverst til venstre på skærmen, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil for at angive, hvilken side der er op. Hvert enkelt tryk på knappen Quick Control/Indstil ændrer filmens retningsoplysninger som følger: [Filmretning] → [Filmretning venstre] → [Filmretning højre].

Forholdsregler

  • Film afspilles vandret på videokameraet og via HDMI-videooutput uanset indstillingen [Indstilling: Tilføj rot.info ] ().
  • Information om filmretning for film, der er optaget med andre videokameraer, kan ikke redigeres med dette videokamera.