Inden bortskaffelse

Forholdsregler

 • BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Bemærk

 • En skruetrækker til M1.4-skruer med Philips-hoved anbefales til at fjerne skruerne.
 1. Sluk videokameraet.

 2. Fjern de otte skruer.

 3. Fjern bagdækslet.

 4. Fjern de syv skruer.

  • Det er ikke nødvendigt at fjerne de små skruver ved siden at skruen (1).
 5. Fjern frontdækslet som vist ved at holde det i siden.

  • Der sidder en tap, der holder dækslet på plads, i nærheden af det øverste frontdæksel. Det kan være svært at fjerne tappen fra dækslet, så du skal gradvist bruge flere kræfter, når du fjerner dækslet.
 6. Fjern batteriet med hånden som vist.