Avancerede forbindelser

Tilslutning til en smartphone eller tablet

Du kan oprette en direkte Wi-Fi-forbindelse, når du bruger en smartphone og Camera Connect til at styre videokamera med.

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Avanceret tilslutning].

 2. Vælg [OK].

  • Skærmen vises ikke, hvis Wi-Fi-indstillingerne allerede er indstillet til [Aktivér].
 3. Vælg [Tilslut t. smartphone(tablet)].

 4. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

 5. Start søgning efter adgangspunkter.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at starte søgning.
  • Hvis Camera Connect ikke er installeret, skal du bruge en smartphone til at scanne QR-koden på skærmen for at få adgang til Google Play eller App Store for at installere Camera Connect og derefter trykke på knappen Quick Control/Indstil for at starte søgning.
 6. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

  • Opret forbindelse til et adgangspunkt via Wi-Fi. Følg instruktionerne på skærmen for at se, hvilke tilslutningsmetode, der er brugt.

   • Tilslutning via WPS (, )
   • Manuel tilslutning til registrerede netværk ()
   • Manuel tilslutning ved angivelse af oplysninger om adgangspunkt ()
 7. Start Camera Connect, og tryk på videokameranavnet.

 8. Vælg [OK].

  • [Wi-Fi tændt] vises på videokameraskærmen ().

Camera Control API

Inden du bruger et program eller et andet produkt, der anvender Camera Control API (CCAPI)*, skal du gøre videokameraet klar til CCAPI-kontrol ved at slutte det til den smartphone, tablet eller computer, som du vil bruge, via Wi-Fi. Du skal oprette en Wi-Fi-forbindelse i enten en tilstand, som bruger videokameraet som adgangspunkt (direkte forbindelse), eller en tilstand, som slutter til via et separat adgangspunkt.

Camera Control API: En HTTP-baseret programgrænseflade til kontrol af Canon-videokameraer via Wi-Fi.

 1. Vælg [Camera Control API].

 2. Vælg en indstilling.

  • HTTPS

   Indstil til [Deaktivér], når der bruges HTTP.

  • Portnr. (HTTP)

   HTTP-portnummeret kan ændres efter behov.

  • Portnr. (HTTPS)

   HTTPS-portnummeret kan ændres efter behov.

 3. Vælg [Bruger autentisk.].

 4. Vælg [].

 5. Angiv brugernavnet.

  • Vælg derefter [OK].
 6. Angiv adgangskoden.

  • Vælg derefter [OK].

Forholdsregler

 • Hvis brugergodkendelse er indstillet til [Deaktivér], kan CCAPI udføres uden brugergodkendelse.

Wi-Fi-tilslutning i videokameraadgangspunktsmetode

 1. Vælg [Tilslut].

 2. Vælg [Tilføj med guide].

 3. Vælg [Kameraadgangspunkt-metode].

 4. Vælg [Nem tilslutning].

  • Vælg [OK].
 5. Indtast brugernavnet.

  • Skærmen vises ikke, når brugergodkendelse er indstillet til [Deaktivér].
 6. Indtast adgangskoden.

  • Skærmen vises ikke, når brugergodkendelse er indstillet til [Deaktivér].
 7. Kontroller SSID'et (netværksnavn) og adgangskode.

  • Kontroller det SSID (1) og den adgangskode (2), der vises på videokameraets skærm.
 8. Kontroller videokameraet ved hjælp af smartphone eller computer.

  • For at oprette forbindelse til en smartphone skal du aktivere Wi-Fi på smartphonen og trykke på det SSID, du kontrollerede i trin 7. Brug den adgangskoden, du kontrollerede i trin 7.
  • For at oprette forbindelse til en computer skal du åbne netværksindstillingskærmen på computeren og vælge det SSID, du kontrollerede i trin 7. Brug den adgangskoden, du kontrollerede i trin 7.
 9. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

  • Når skærmen ovenover vises på videokameraet, skal du bruge smartphonen, computeren eller en anden enhed til at åbne den angivne URL-adresse i det program, der er udviklet til videokamerakontrol.
  • Hvis ovenstående skærm vises på videokameraet, angiver det, at der er etableret en Wi-Fi-forbindelse.
  • For at afbryde Wi-Fi-forbindelsen skal du vælge [Afbryd].
  • Når videokameraet ikke længere er tilsluttet Wi-Fi, bliver denne forbindelse registreret.

Wi-Fi-tilslutning via et adgangspunkt.

Inden du følger disse trin, skal du kontrollere, at smartphonen eller computeren har forbindelse til Wi-Fi eller er tilsluttet via en forbindelse med ledning.

 1. Vælg [Tilslut].

 2. Vælg [Tilføj med guide].

 3. Vælg SSID'et.

  • Vælg det SSID, der skal oprettes forbindelse til.
  • Indtast adgangskoden til adgangspunktet, og vælg [OK].
 4. Indstilling af IP-adresse.

  • For at indstille IP-adressen automatisk skal du vælge [Automatisk valg] og derefter [OK].
  • Se Manuel indstilling af IP-adressen vedrørende manuel indstilling af IP-adressen.
 5. Vælg en IPv6-indstilling.

  • Vælg [Aktivér] for at bruge IPv6.
  • Vælg en indstilling og derefter [OK] for at gå til den næste skærm.
 6. Indtast brugernavnet.

  • Skærmen vises ikke, når brugergodkendelse er indstillet til [Deaktivér].
 7. Indtast adgangskoden.

  • Skærmen vises ikke, når brugergodkendelse er indstillet til [Deaktivér].
 8. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

  • Når skærmen ovenover vises på videokameraet, skal du bruge smartphonen, computeren eller en anden enhed til at åbne den angivne URL-adresse i det program, der er udviklet til videokamerakontrol.
  • Hvis ovenstående skærm vises på videokameraet, angiver det, at der er etableret en Wi-Fi-forbindelse.
  • For at afbryde Wi-Fi-forbindelsen skal du vælge [Afbryd].
  • Når videokameraet ikke længere er tilsluttet Wi-Fi, bliver denne forbindelse registreret.

Registrer en forbindelse manuelt

Følg disse trin for at registrere en forbindelse manuelt.

 1. Vælg [Tilslut].

 2. Vælg [Tilføj manuelt].

  • Følg vejledningen på skærmen for at registrere forbindelsen.
  • For at genoprette en registreret Wi-Fi-forbindelse skal du se Gentilslutning via Wi-Fi.

Gentilslutning via Wi-Fi

 1. Vælg [Tilslut].

  • Når forbindelsen er oprettet, vises [Wi-Fi tændt] på videokameraet.

[Wi-Fi tændt]-skærm

Følgende handlinger er tilgængelige på skærmen [Wi-Fi tændt].

 • Bekræft Wi-Fi-indstillinger

  Du kan se oplysninger om indstilling for Wi-Fi-forbindelser.

 • Fejldetaljer

  Efter en hvilken som helst tilslutningsfejl ved Wi-Fi, kan du se oplysninger om fejlen ().

 • Afbryd

  Lukker Wi-Fi-forbindelsen.

 • SSID

  Angiver det aktuelle netværk-SSID sammen med den øverste CCAPI-URL.

Sådan konfigureres CCAPI-indstillinger

Følgende indstillinger er tilgængelige på skærmen [Camera Control API].

Tilslut

Opret forbindelse til en registreret forbindelse.

Kontrollér/redigér tilslutninger

Kontrollér, eller rediger forbindelsesindstillinger.

 • Vælg det punkt, der skal kontrolleres eller ændres.
  • [Trådløs LAN]

   Sådan ændres forbindelses-SSID'et.

  • [TCP/IPv4]

   Sådan ændres TCP/IPv4-indstillingerne.

  • [TCP/IPv6]

   Sådan ændres TCP/IPv6-indstillingerne.

  • [Kontrollér tilslutning]

   Kontrollér forbindelsesindstillingerne.

  • [Slet tilslutning]

   Slet en registreret forbindelse.

Automatisk tilslut.

Aktiverer automatisk Wi-Fi-tilslutning.

Vælg [Aktivér], og sluk videokameraet.

Næste gang du tænder videokameraet, bliver der automatisk oprettet en Wi-Fi-forbindelse.