Størrelse for filmoptagelse

Du kan indstille optagelsesformatet, billedhastigheden og komprimeringsmetoden i [Filmoptagelse: Str. for filmopt.].

Bemærk, at billedhastighed opdateres automatisk for at matche indstillingen [Indstilling: Videosystem] ().

Billedstørrelse Billedformat
4K 3840 × 2160 16:9
Full HD 1920 × 1080 16:9

Billedhastighed (fps: billeder pr. sekund)

 • [] 59,94 fps/[] 29,97 fps

  For områder, hvor NTSC TV-systemet bruges, som f.eks. Nordamerika, Japan, Sydkorea og Mexico.

 • [] 50,00 fps/[] 25,00 fps

  For områder, hvor PAL TV-systemet bruges, som f.eks. Europa, Rusland, Kina, Australien.

 • [] 23,98 fps

  Hovedsageligt til film. Er kun tilgængelig, når [Indstilling: Videosystem] er indstillet til [Til NTSC].

Komprimeringsmetode

 • [] IPB (standard)

  Komprimerer effektivt flere billeder ad gangen til optagelse.

 • [] IPB (lille)

  Da filmen optages med en bithastighed, som er lavere end med IPB (standard), vil filstørrelsen være mindre end med IPB (standard) og afspilningskompatibiliteten højere. Dette vil gøre den tilgængelige optagelsestid længere end IPB (standard) (med et kort, der har samme kapacitet).

Filmoptagelsesformat

 • [MP4] MP4

  Alle de film, du optager med videokameraet, optages som filmfiler i MP4-formatet (filtypenavn “.MP4”).

Forholdsregler

 • Hvis du ændrer indstillingen [Indstilling: Videosystem], skal du også indstille [Filmoptagelse: Str. for filmopt.] igen.
 • Normal afspilning af filer 4K- eller Full HD59,94 fps/50,00 fps-film kan muligvis ikke lade sig gøre på andre enheder, fordi afspilning kræver meget behandling.
 • Billedkvalitet (mængden af opløsning, støj osv.) kan variere afhængigt af størrelsesindstillingerne for filmoptagelse.

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med videokameraet før optagelse af film ().
 • Film kan ikke optages i HD- eller VGA-kvalitet.

4K-filmoptagelse

 • Optagelse af 4K-film kræver et stabilt kort med en hurtig skrivehastighed. Du kan finde flere oplysninger under Kort, der kan optage film.
 • Optagelse af 4K-film øger processorbelastningen meget, hvilket kan øge videokameraets indvendige temperatur hurtigere eller mere end ved almindelige film. Hvis der vises et hvidt [Begrænsning af overophedning]- eller et rødt [Begrænsning af overophedning (rød)]-ikon under filmoptagelse, kan kortet blive varmt, og du skal stoppe optagelse af filmen og lad videokameraet køle af, før du fjerner kortet. (Fjern ikke kortet med det samme.)
 • Kondens kan komme inde fra videokameraets objektiv, hvis du optager 4K-film i metoden [Film m. jævne hudtoner] i fugtige miljøer.

Kort, der kan optage film

Du kan finde flere oplysninger om kort, som understøtter alle størrelser for filmoptagelse, under Krav til ydeevne for kortet.

Test kort ved at optage nogle få film, så du kan være sikker på, at de kan optage korrekt i din angivne størrelse ().

Forholdsregler

 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, når du optager film, bliver filmen muligvis ikke optaget korrekt. Og hvis du afspiller en film på et kort med langsom læsehastighed, afspilles filmen måske ikke korrekt.
 • Når du optager film, skal du bruge kort med høj ydeevne med en skrivehastighed, der er tilstrækkeligt højere end bithastigheden.
 • Hvis du ikke kan optage film ordentligt, skal du formatere kortet og prøve igen. Hvis formatering af kortet ikke løser problemet, skal du se på kortproducentens websted osv.

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med videokameraet før optagelse af film ().
 • Se kortproducentens websted for at få oplysninger om kortets skrive-/læsehastighed osv.

Tidsbegrænsning for filmoptagelsestid

Den maksimale optagelsestid pr. film er 1 time. Når 1 timer er nået, stopper optagelse automatisk. Du kan starte optagelse af en film igen ved at trykke på start-/stopknappen (der optager filmen som en ny fil).

Forholdsregler

 • Videokameraets indvendige temperatur kan stige, og der kan være kortere, mulig optagelsestid, efter længere tids filmafspilning/Live View-visning.