Generelle forholdsregler ved filmoptagelse

Visning af vejledning inden filmoptagelse

Vejledning kan blive vist, når videokameraet starter op, når indstillingerne er ændret, eller hvis det er en anden situation.

Vejledningen advarer om, at videokameraet kan blive varmt indvendigt, hvis der optages film med de aktuelle indstillinger, og at hvis du fortsætter med at optage, er det muligt, at videokameraets slukker automatisk.

Hvis du optager film over en længere periode, skal du overveje de indstillinger, som fremgår af vejledningen, så du kan optage, uden at videokameraet viser vejledningen.

Hvis du foretrækker at optage uden at ændre indstillingerne, skal du lægge mærke til de advarselsindikatorer, som vises, når du optager.

Advarselsindikatorskærm i filmoptagelse

En indikator med 10 niveauer (1) vises under filmoptagelse i tilfælde af meget høje temperaturer i videokameraet.

Når den indvendige temperatur stiger, udvides niveauet på indikatoren mod højre. Hastigheden på niveaustigningen afhænger af optagelsesforhold. Niveau 1-7 er markeret med hvidt, men når temperaturen når niveau 8, ændrer farven sig.

[Rød temperaturadvarsel] blinker rødt, hvis du fortsætter med at optage, når indikatoren når niveau 9, som er markeret med orange. Et blinkende ikon indikerer, at videokameraet snart slukker automatisk.

Der vises en meddelelse, hvis du fortsætter med at optage, når ikonet blinker, og videokameraet slukker automatisk.

 • Kontinuerlig optagelse

  For at fortsætte med at optage med de samme indstillinger skal du lade videokameraet være slukket og lade det køle ned i et stykke tid. Bemærk, at videokameraet kan bliver overophedet igen, når du fortsætter med at optage.

Advarselsikon for milde brandskader

[Høj temperatur] vises, hvis videokameraet bliver varmt i forbindelse med streaming eller i forbindelse med billedoutput på eksterne enheder. For til enhver tid at undgå milde brandskader må du ikke rørere ved videokameret i en længere periode.

 • Videokameraet kan slukke automatisk, hvis kommunikationstilslutning eller en tilslutning til en ekstern enhed mistes.

Øvrige forholdsregler

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved filmoptagelse

 • Ret ikke videokameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i videokameraet.
 • Hvis du optager noget, som har fine detaljer, kan det resultere i bølgeformet mønster eller forkerte farver.
 • Hvis [Automatisk hvidbalance] eller [Auto: Hvidprioritet] er indstillet, og ISO-hastigheden og blændeværdien ændres under filmoptagelse, kan hvidbalancen muligvis også ændre sig.
 • Hvis du optager film under fluorescerende LED-lys, kan filmbilledet flimre.
 • Høje blændeværdier kan forsinke eller forhindre nøjagtig fokusering.
 • Hvis du udfører AF under filmoptagelse, kan det give følgende typer af problemer: væsentligt midlertidigt tab af fokus, optagelse af ændringer i filmens lysstyrke, midlertidigt stop af filmoptagelse eller optagelse af mekaniske objektivlyde.
 • Undgå at tildække den indbyggede mikrofon med dine fingre eller andre genstande.
 • Tilslutning eller frakobling af et HDMI-kabel under filmoptagelse vil stoppe optagelsen.
 • Se om nødvendigt under Generelle forholdsregler ved stillbilledoptagelse.
 • Videokameraet kan blive varmt i forbindelse med streaming eller i forbindelse med billedoutput på eksterne enheder. Brug et stativ eller en støttefod, eller tag forholdsregler for at undgå håndholdt filmoptagelse.
 • Optagelse og billedkvalitet

 • Hvis der er en meget kraftig lyskilde i billedet, kan det oplyste område fremstå sort på skærmen. Film vil blive optaget næsten nøjagtigt, som de vises på skærmen.
 • Billedstøj (som f.eks. prikker eller striber) eller uregelmæssige farver kan forekomme, når der optages film ved høje ISO-hastigheder, høje temperaturer, langsomme lukkertider eller under svag belysning. Film vil blive optaget næsten nøjagtigt, som de vises på skærmen.
 • Video- og lydkvalitet for optagne film kan blive dårligere på andre enheder, og afspilning kan muligvis ikke lade sig gøre, selvom enhederne understøtter MP4-formater.

Bemærk

 • Bemærkninger vedrørende filmoptagelse

 • Hver gang du optager en film, oprettes der en ny filmfil på kortet.
 • På visse kort oprettes der en ny fil, hver gang filen overstiger ca. 4 GB.
 • Synsfelt (dækning) er ca. 100 %.
 • De fleste eksterne mikrofoner, der er udstyret med et 3,5 mm ministik, kan bruges.
 • Alle tilsluttede eksterne mikrofoner anvendes i stedet for de indbyggede mikrofoner.