Billedformatmarkør

Hvis du vil ændre billedformatet, når du redigerer de optagne film, kan du få vist billedformatmarkører på filmoptagelsesskærmen (i forbindelse med standby og optagelse), så du er opmærksom på den endelige synsvinkel, når du har redigeret.

  1. Vælg [Filmoptagelse: Formatmarkør].

  2. Vælg en indstilling.

    • For at skjule markører skal du vælge [Fra].

Forholdsregler

  • Markører vises ikke i film, der er optaget.