Trådløse funktioner

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan streame eller foretage andre handlinger over en Bluetooth-® eller Wi-Fi-fobindelse.

Forholdsregler

  • Vigtigt

  • Bemærk, at Canon ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der skyldes forkerte indstillinger for trådløs kommunikation til brug med videokameraet. Desuden kan Canon ikke holdes ansvarlig for fejl og skader, der måtte opstå ved brug af videokameraet.

    Når du bruger trådløse kommunikationsfunktioner, skal du selv sørge for den nødvendige sikkerhed. Canon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller beskadigelser forårsaget af uautoriseret adgang eller andre sikkerhedsbrister.