Орнату

Бұл тарауда орнату ([Орнату]) қойындысындағы мәзір параметрлері сипатталады.

атаулардың оң жағындағы тек [AE икемді артықшылығы], [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы], [Экспозицияны қолмен орнату] немесе [Шам] режимінде қолжетімді функцияларды көрсетеді.