Батарея туралы ақпаратты

Пайдаланып отырған батареяның жағдайын тексере аласыз. Камераға бірнеше батареяны тіркеу арқылы олардың шамамен қалған сыйымдылығын және қолданыс тарихын тексере аласыз.

 1. [Орнату: Battery info./Орнату: Батарея туралы ақпарат] параметрін таңдаңыз.

  • (1) Батарея позициясы
  • (2) Пайдаланылған батарея моделі немесе тұрмыстық қуат көзі.
  • (3) 1% артудағы қалған батарея деңгейі бар батарея деңгейінің көрсеткіші ().
  • (4) Ағымдағы батареямен түсірілген түсірілімдер саны. Батарея зарядталған кезде сан қайта орнатылады.
  • (5) Үш деңгейдегі батареяны зарядтау өнімділігінің күйі.

   • Батарея туралы ақпарат3 (монитор) (Жасыл): Батареяны зарядтау өнімділігі жақсы.
   • Батарея туралы ақпарат 2 (монитор) (Жасыл): Батареяны зарядтау өнімділігі аздап төмендеген.
   • Батарея туралы ақпарат1 (монитор) (Қызыл): Жаңа батарея сатып алу ұсынылады.

Ескерту

 • Түпнұсқа LP-E6NH/LP-E6N Canon батарея жинағын пайдалану ұсынылады. Пайдаланған батареяларының тұпнұсқалы Canon өнімдерді болмаса, камераның толық өнімділігіне қол жеткізілмеуі мүмкін немесе ақаулық туындауы мүмкін.

Ескертпе

 • Ысырма есебі алынған фотосуреттер саны (фильм жазуды қоспағанда).
 • Батарея туралы ақпарат қосымша BG-R10 батарея тұтқасы пайдаланылған кезде де көрсетіледі.
 • Батарея байланысының қате туралы хабары көрсетілсе, хабардағы нұсқауларды орындаңыз.

Батареяларды камераға тіркеу

Камераға алты LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 батарея жинағына дейін тіркей аласыз. Камераға бірнеше батареяны тіркеу үшін, әр батарея үшін келесі үрдісті орындаңыз.

 1. INFO түймесін басыңыз.

  • Батарея туралы ақпарат экраны көрсетіліп тұрған кезде INFO түймесін басыңыз.
  • Батарея тіркелмеген болса, ол сұр болып көрсетіледі.
 2. [Register/Тіркеу] параметрін таңдаңыз.

 3. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Батарея енді ақ түсте көрсетіледі.

Ескертпе

 • Тұрмысты қуат розеткасының қосалқы құралдары (бөлек сатылады, ) пайдаланылған жағдайда, батареяны тіркеу мүмкін емес.

Батареяларды сериялық нөмірлермен жапсырмалау

Тіркелген LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 батарея жинақтарын сатып алуға болатын жапсырмаларды пайдаланып олардың сериялық нөмірлерімен жапсырмалау қолайлы.

 1. Шамамен 25×15 мм жапсырмаға сериялық нөмірді (1) жазыңыз.

 2. Жапсырманы қолданыңыз.

  • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатыңыз.
  • Батареяны камерадан шығарып алыңыз.
  • Жапсырманы суретте көрсетілгендей (электр байланыстары жоқ жағымен) қолданыңыз.

Ескерту

 • Жапсырманы 2-қадамдағы суретте көрсетілгеннен басқа ешқандай бөлікке жапсырмаңыз. Болмаса, дұрыс жерге жапсырылмаған жапсырма батареяны салуды қиындатуы немесе қуат қосуға кедергі келтіруі мүмкін.
 • BG-R10 батарея тұтқасы (бөлек сатылады) пайдаланылған кезде, батарея қоймасына қайталап салудан және алудан кейін жапсырма ашылуы мүмкін. Ол ажырап кетсе, жаңа жапсырманы қолданыңыз.

Қолданыста емес тіркелген батареяның қалған сыйымдылығын тексеру

Қазір қолданыста емес батареялардың қалған сыйымдылығын, сонымен қатар олардың жарамдылық мерзімін тексеруіңізге болады.

 1. Сәйкес сериялық нөмірді табыңыз.

  • Батарея журналы экранында батареяда белгіленген сериялық нөмірге сәйкес келетін батареяның сериялық нөмірін (1) табыңыз.
  • Тиісті батареяның шамамен қалған сыйымдылығын (2) және оның соңғы рет пайдаланылған күнін (3) тексере аласыз.

Тіркелген батарея туралы ақпараты жою

 1. [Delete info./Ақпаратты жою] параметрін таңдаңыз.

 2. Жою үшін батарея туралы ақпаратты таңдаңыз.

  • [Тексеру] белгішесі көрсетіледі.
 3. Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.

  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.