JPEG/HEIF суреттерінің өлшемін өзгерту

JPEG немесе HEIF суретінің өлшемін пиксель есебін азайту және оны жаңа сурет ретінде сақтау үшін өзгерте аласыз. Өлшемді өзгерту Үлкен, Орташа немесе Кішкентай 1JPEG немесе HEIF суреттері (Кішкентай 2 өлшемінен басқа өлшемдер) үшін, соның ішінде RAW+JPEG және RAW+HEIF суретін түсіруде түсірілгендер үшін қолжетімді. Кішкентай 2 кескіндері және RAW суреттерінің немесе фильмдерінің өлшемін өзгерту мүмкін емес.

 1. [Ойнату: Resize/Ойнату: Өлшемді өзгерту] параметрін таңдаңыз.

 2. Суретті таңдаңыз.

  • Өлшемі өзгертілетін суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 3. Қажетті сурет өлшемін таңдаңыз.

  • Сурет өлшемдерін көрсету үшін SET түймесін басыңыз.
  • Қажетті сурет өлшемін таңдаңыз (1).
 4. Сақтаңыз.

  • Өлшемі өзгертілген суретті сақтау үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Мақсатты қалта және сурет файлының нөмірін тексеріп, [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Басқа суреттің өлшемін өзгерту үшін 2-4 қадамдарын қайталаңыз.