Ұзақ экспозиция шуын азайту

Бір секунд немесе одан жай ысырма жылдамдықтарындағы ұзақ экспозицияларда орын алатын шуды азайтуға болады.

 1. [Түсіру: Long exp. noise reduction/Түсіру: Ұзақ экспозиция шуын азайту] параметрін таңдаңыз.

 2. Азайту параметрін орнатыңыз.

  • Auto (Авто)

   1 сек. не одан ұзағырақ экспозицияланған суреттер үшін егер ұзақ экспозициялардың әдеттегі шуы анықталса, шуды азайту автоматты түрде орындалады. Бұл параметрі көптеген жағдайларда жеткілікті түрде тиімді болып табылады.

  • Enable (Қосу)

   Шуды азайту әрекеті 1 сек. не одан ұзағырақ экспозицияланған барлық суреттер үшін орындалады. [Enablе/Қосу] параметрі [Auto/Авто] параметрі анықтай алмайтын шуды азайта алады.

Ескерту

 • [Auto/Авто] немесе [Enable/Қосу] орнатылып тұрғанда түсіргеннен кейін шуды азайту түсірілім үшін экспозиция сияқты ұзақ уақыт алуы мүмкін.
 • Суреттер [Enable/Қосу] параметрімен [Disable/Өшіру] немесе [Auto/Авто] параметріне қарағанда қиыршықты болып көрінуі мүмкін.
 • [BUSY/БОС ЕМЕС] сөзі шу азайтылған кезде көрсетіледі және түсіру экраны қайтадан түсіру үшін өңдеу аяқталмайынша көрсетілмейді.