Қол экспозициясының компенсациясы

Экспозиция компенсациясы камера арқылы орнатылған стандартты экспозицияны ашық (арттырылған экспозиция) немесе күңгірт (азайтылған экспозиция) жасай алады.

Экспозиция компенсациясы [AE икемді артықшылығы], [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы] және [Экспозицияны қолмен орнату] режимдерінде қолжетімді.

[Экспозицияны қолмен орнату] режимі мен ISO авто параметрінің екеуі де орнатылған кездегі экспозиция компенсациясы туралы мәліметтерді [AE икемді артықшылығы] режиміне арналған M: Қол экспозициясы және Fv: AE икемді артықшылығы бөлімдерінен қараңыз.

 1. Экспозицияны тексеріңіз.

  • Ысырма түймесін жартылай басып, экспозиция деңгейінің көрсеткішін тексеріңіз.
 2. Компенсациясының көлемін орнатыңыз.

  Суреттерді ашықтандыру үшін арттырылған экспозиция

  Суреттерді күңгірттеу үшін азайтылған экспозиция

  • Оны Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрап жатқанда экранға қарау арқылы орнатыңыз.
  • [Экспозиция компенсациясы] белгішесі экспозиция компенсациясын білдіру үшін көрсетіледі.
 3. Суретке түсіріңіз.

  • Экспозиция компенсациясын болдырмау үшін [Экспозиция деңгейі] экспозиция деңгейін стандартты экспозиция индексіне ([Стандартты экспозиция индексі]) орнатыңыз.

Ескерту

 • [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] параметрі () [Disable/Өшіру] параметрінен басқа кез келген параметрге орнатылса, сурет азайтылған экспозиция компенсациясы суреттерді күңгірттеу үшін орнатылса да ашық болып көрінуі мүмкін.

Ескертпе

 • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатқан соң да экспозиция компенсациясының шамасы күшінде болады.