Авторлық құқық туралы ақпарат

Авторлық құқық туралы ақпаратты орнатқан кезде, ол суретке Exif ақпараты ретінде жазылады.

Ескерту

 • Егер «Автор» немесе «Авторлық құқық» жазбасы ұзын болса, [Display copyright info./Авторлық құқық туралы ақп.көрс.] параметрі таңдалған кезде толығымен көрсетілмеуі мүмкін.

Ескертпе

 • Сондай-ақ, авторлық құқық туралы ақпаратты EOS Utility (EOS бағдарламалық жасақтамасы, ) арқылы орната не тексере аласыз.
 1. [Орнату: Copyright information/Орнату: Авторлық құқық туралы ақпарат] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

 3. Мәтін енгізіңіз.

  • Таңба таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін немесе Көп функциялы басқару құралы түймесін пайдаланыңыз, одан кейін оны енгізу үшін SET түймесін басыңыз.
  • [Кіріс режимі] тармағын таңдау арқылы кіріс режимін өзгерте аласыз.
  • Жалғыз таңбаларды жою үшін [Erase (Өшіру)] параметрін таңдаңыз немесе Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
 4. Параметрден шығыңыз.

  • MENU түймесін басыңыз, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Авторлық құқық туралы ақпаратты тексеру

2-қадамда [Display copyright info./Авторлық құқық туралы ақпаратты көрсету] тармағын таңдағанда сіз енгізген [Author/Автор] және [Copyright/Авторлық құқық] ақпаратын тексере аласыз.

Авторлық құқық туралы ақпаратты жою

2-қадамда [Delete copyright information/Авторлық құқық туралы ақпаратты жою] тармағын таңдағанда, [Author/Автор] және [Copyright/Авторлық құқық] ақпаратын жоя аласыз.