DPRAW файлын өңдеу

Камераны RAW суретін өңдеуде () Dual Pixel RAW параметрі қосылып түсірілген суреттер үшін () пайдаланған кезіңізде, қос пиксельді деректер мен толық бет ақпаратын суретті түзетуде пайдалануға болады.

Портретті жарықтандыру

Адам нысандарындағы қисық немесе жеткіліксіз жарықтандыруды тік жарық көзін қолдану арқылы түзетуге болады.

Бет аймағындағы жарықты автоматты түрде реттейтін Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) сияқты емес, портретті жарықтандыру жарықтандыруды қолмен реттеуге арналған. Түзетуді бетке, сонымен қатар дене мен басқа аймақтарға қолдана аласыз.

 1. [Ойнату: DPRAW processing/Ойнату: DPRAW файлын өңдеу] параметрін таңдаңыз.

 2. [Portrait relighting/Портретті жарықтандыру] параметрін таңдаңыз.

  • Реттелетін суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 3. Суретті реттеңіз.

  • [Портретті жарықтандыру] белгішесін таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Суретті реттеңіз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

   (1) Жарық көзін орналастыру үшін Көп функциялы басқару құралы дискісін пайдаланыңыз.

   (2) таңдалған беттің позициясын көрсетеді. (1) нысанын (2) нысанына қатысты реттеу арқылы жарықтандыру бағытын реттей аласыз. (1) және (2) нысандарының қабаттасқан позициялары жарық көзін беттің тікелей алдына орналастырады.

   Жарықтың бағытын реттеу үшін сүйреуіңізге де болады.

   (3) Жарықтық қарқындылығын (Төментөмен / Стандарттыстандартты / Жоғарыжоғары) орнату үшін Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

   (4) Жарық ауқымын (Нүкте нүкте / Орташаорташа / Кеңкең) орнату үшін Үлкейту немесе кішірейту түймесін басыңыз.

   (5) Бірнеше адам нысандары бар суреттер үшін өңдеу жағдайларын көрсетпестен бұрын реттеу үшін бетті таңдау мақсатында БАҒА түймесін басуыңызға және Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрауыңызға болады. Бетті таңдау үшін экранды түртуіңізге де болады.

   Салыстыру экраны

   • [After change/Өзгертуден кейін] және [Shot settings/Түсіру параметрлері] экрандары арасында [INFO] түймесін басу, одан кейін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы ауыса аласыз.
   • [After change/Өзгерткеннен кейін] экранындағы қызғылт сары түстегі элементтер түсіру уақытынан бері өзгертілген.

  Ескерту

  • 10-ға дейінгі адамдардан таңдауға болады.
  • Беттер жеткілікті түрде үлкен болмаса және экранның шетінен алыс болмаса таңдалмайды және камера толық бет ақпаратын ала алауы тиіс.
 4. Сақтаңыз.

  • [Сақтау және шығу] (Сақтау) параметрін таңдаңыз, хабарды оқыңыз және [OK] опциясын таңдаңыз.

Өң анықтығы

Адамдардың және ландшафттардың суреттеріндегі бұлыңғыр өңдерді реттеу үшін анықтық деңгейін 0–4 ауқымында орнатуыңызға болады.

RAW суретін өңдеуде анықтықты реттеу үшін сурет шетінің контраст деңгейін -4 - +4 ауқымында орнатуыңызға болады.

 1. [Ойнату: DPRAW processing/Ойнату: DPRAW файлын өңдеу] параметрін таңдаңыз.

 2. [Background clarity/Өң анықтығы] параметрін таңдаңыз.

  • Реттелетін суретті таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 3. Суретті реттеңіз.

  • Портрет өңінің анықтығы белгішесін таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Портрет өңінің анықтығы параметрі таңдалып тұрғанда, деңгейді Негізгі диск немесе Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы SET түймесін баспастан таңдай аласыз.
  • Деңгейді таңдау үшін Негізгі диск немесе Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

  Салыстыру экраны

  • [After change/Өзгертуден кейін] және [Shot settings/Түсіру параметрлері] экрандары арасында [INFO] түймесін басу, одан кейін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы ауыса аласыз.
  • [After change/Өзгерткеннен кейін] экранындағы қызғылт сары түстегі элементтер түсіру уақытынан бері өзгертілген.
 4. Сақтаңыз.

  • [Сақтау және шығу] (Сақтау) параметрін таңдаңыз, хабарды оқыңыз және [OK] опциясын таңдаңыз.

Ескертпе

 • [Portrait relighting/Портретті жарықтандыру] және [Background clarity/Өң анықтығы] параметрлерінен басқа параметрлер үшін өңдеуді [Ойнату: RAW image processing/Ойнату: RAW суретін өңдеу] терезесінің параметр элементіне негіздеп көрсете аласыз ().

Ескерту

 • Портретті жарықтандыру және өң анықтығы

 • HEIF суреттері бұл жолмен өңделмейді.
 • Үлкейтілген көрініс реттеу кезінде қолжетімді болмайды.
 • Камера толық бет ақпаратын ала алмаған суреттерді таңдау мүмкін емес. Түсіру кезінде беттердің жеткілікті түрде үлкен болуын және экранның ортасына жақын болуын қамтамасыз етуге тырысыңыз.
 • Портретті жарықтандыру мен өң анықтығын бірге пайдалану мүмкін емес.
 • Портретті жарықтандыру

 • Суреттер тік бағдарда түсірілсе де көлденең бағдарда көрсетіледі.
 • Өңдеу нәтижелері алдын ала қарау көрінісінен басқаша болуы мүмкін. Өңдеуден кейін суреттерді тексеріңіз.
 • Таңдалған нысаннан басқа аймақтар реттелсе, мұны реттеу аймағын тарылту арқылы азайтуға болады.
 • Реттеу таңдалған нысанға жақын басқа нысандарға қолданылуы мүмкін. Мұны жарық көзінің ауқымын тарылту арқылы азайтуға болады.
 • Өң анықтығы

 • Өң анықтығының өңдік бұлыңғырлығы жоғары суреттер үшін тиімділігі аз. Өңнің бұлыңғырлануы мөлшерін басқару үшін Av: AE апертура артықшылығы бөлімін қараңыз.
 • Бояу көршілес ашық және қараңғы аймақтарды қамтитын нысандарда пайда болуы мүмкін. Мұны реттеу деңгейін азайту арқылы болдырмауға болады.
 • Өңнен басқа аймақтарды да реттеуге болады.