Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы)

Камера арнылы Image stabilization (Суретті тұрақтандыру) (IS mode (IS режимі) және Movie digital IS (Сандық фильмнің IS құралы)) фильм жазуда камераның шайқалуын азайтады. IS емес объективтерді пайдалану кезінде [IS mode/IS режимі] параметрін [On/Қосу] күйіне төмендегідей орнатыңыз. [IS mode/IS режимі] параметрінің IS құралымен жабдықталған объективтер пайдаланылған кезде көрсетілмейтінін ескеріңіз. Ол жағдайда объективтің Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышын ON күйіне орнату объектив пен камера арқылы тұрақтандыруды біріктіреді.

IS Mode (IS режимі)

 1. [Түсіру: IS (Image Stabilizer) mode/Түсіру: IS (Сурет тұрақтандырғышы) режимі] параметрін таңдаңыз.

 2. [IS mode/IS режимі] параметрін таңдаңыз.

  • [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • [IS mode/IS режимі] параметрі IS бар объектив тіркелген кезде көрсетілмейді.

Сандық фильм IS

 1. [Түсіру: IS (Image Stabilizer) mode/Түсіру: IS (Сурет тұрақтандырғышы) режимі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Фильм Digital IS/Фильм Сандық IS] параметрін таңдаңыз.

 • Off (Өшіру) (Фильмнің сандық IS функциясын өшіру)

  Сандық фильм IS функциясымен суретті тұрақтандыру өшірілген.

 • On (Қосу) (Фильмнің сандық IS функциясын қосу)

  Камераның шайқалуы түзетіледі. Сурет аздап үлкейтіледі.

 • Enhanced (Жақсартылған) (Фильмнің сандық IS функциясы жақсартылған)

  [On/Қосу] параметріне орнатылған кездегіге салыстырғанда күштірек камераның шайқалуын түзетуге болады. Сурет көбірек үлкейтіледі.

Ескерту

 • Сандық фильм IS функциясы объективтің қосымша Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышы OFF күйіне орнатылған кезде жұмыс істемейді.
 • IS емес объективтермен [Фильм Digital IS/Фильм Сандық IS] параметрін [On/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] параметріне орнату [IS mode/IS режимі] параметрін де [On/Қосу] мәніне орнатады.
 • EF-S объективтерін немесе фильмді кесу мүмкіндігін пайдалану кезінде фильмдерді Сандық фильм IS функциясымен де жазу мүмкін болса да, сурет аймағы әрі қарай кішірейтіледі.
 • Фокустау ұзындығы 1000 мм-ден ұзын болатын объективпен Сандық фильм IS функциясы жұмыс істемейді.
 • Сандық фильм IS арқылы тұрақтандыру тиімділігі кейбір фильм жазу өлшемдерінде аз болуы мүмкін.
 • Көріністің бұрышы кеңірек (кең бұрыш) болса, суретті тұрақтандыру тиімдірек болады. Көріністің бұрышы тар (телефото) болса, суретті тұрақтандыру онша тиімді болмайды.
 • Мосыны пайдалану, Сандық фильм IS функциясын [Off/Өшіру] күйіне орнату ұсынылады.
 • Нысан мен түсіру жағдайларына байланысты Сандық фильм IS әсерлеріне байланысты нысан байқалатындай бұлыңғыр болуы (нысан бірден фокустан шығып көрінеді) мүмкін.
 • TS-E объективін немесе балық көзі объективін пайдалану кезінде [Off/Өшіру] күйіне орнатуды қарастырыңыз.
 • Фильмнің сандық IS функциясы суретті үлкейтеді, сурет тегіс емес болып көрінеді. Шу, жарық дақтары, т.б. көбірек байқалуы мүмкін.
 • Фильмнің сандық IS функциясы сандық фильм объективтері тіркелген кезде қолданылмайды.

Ескертпе

 • Фотосурет түсіру үшін суретті тұрақтандыруды теңшеу туралы мәліметтерді Image Stabilizer (IS Mode) (Сурет тұрақтандырғышы (IS режимі)) бөлімінен қараңыз.
 • Кейбір объективтермен объективтің IS функциясы камерада [IS mode/IS режимі] және [Movie digital IS/Сандық фильм IS] параметрлерімен бірге пайдаланылған кезде одан да тиімді тұрақтандыруды (IS белгішесінің жанында «+» белгісімен көрсетілген) орындауға болады. Осы мүмкіндікпен үйлесімді объективтер туралы мәліметтер алу үшін Canon веб-сайтына кіріңіз.