Қойынды мәзірлері: Ойнату

Ескерту

  • [Ойнату: RAW processing (RAW/DPRAW)/Ойнату: RAW файлын өңдеу (RAW/DPRAW)], [Ойнату: DPRAW processing/Ойнату: DPRAW файлын өңдеу] және [Ойнату: HEIF→JPEG conversion/Ойнату: HEIF→JPEG суретін түрлендіру] параметрлері [Интеллектуалды авто көрініс] немесе [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] режимінде көрсетілмейді.