Қойынды мәзірлері: Фотосуретке түсіру

Ескерту

  • [Түсіру: IS (Image Stabilizer) mode/Түсіру: IS (Сурет тұрақтандырғышы) режимі] параметрі [AE икемді артықшылығы], [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы], [Экспозицияны қолмен орнату] немесе [Шам] түсіру режимінде IS жабдықталған объектив тіркелген кезде көрсетілмейді.

[Интеллектуалды авто көрініс] режимінде келесі экрандар көрсетіледі.