Қойынды мәзірлері: Сымсыз мүмкіндіктер

Ескерту

  • Сымсыз байланыс камера компьютерге немесе басқа құрылғыға интерфейс кабелі арқылы қосылып тұрғанда қолжетімді болмайды.
  • Компьютерлер сияқты басқа құрылғыларды камера құрылғыларға Wi-Fi арқылы қосылып тұрғанда оларды интерфейс кабелімен қосу арқылы камерамен пайдалану мүмкін емес.
  • Камерада карта болмаған жағдайда ([Компьютер], [FTP параметрі] немесе [Бұлтты] модельдерінен басқа) ол Wi-Fi арқылы қосыла алмайды.
  • Wi-Fi қосылымы камераның қуатын Қуатты өшіру күйіне орнатсаңыз немесе карта ұяшығының қақпағын немесе батарея бөлімінің қақпағын ашсаңыз тоқтатылады (бірақ FTP тасымалдау қосылымдары қуат Қуатты өшіру күйіне орнатылса да жалғасады).
  • Wi-Fi қосылымы орнатылған кезде, камераның автоматты қуат өшіру мүмкіндігі жұмыс істемейді.