Фотосуретке түсіру

Фотосуретке түсіру үшін дайындалу үшін MODE түймесін басыңыз, одан кейін осы жерде көрсетілген [Shooting mode/Түсіру режимі] экранына қатынау үшін INFO түймесін басыңыз.

атаулардың оң жағындағы тек [AE икемді артықшылығы], [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы], [Экспозицияны қолмен орнату] немесе [Шам] режимінде қолжетімді функцияларды көрсетеді.