Түрту және сүйреу AF параметрлері

AF нүктесін немесе AF аймағы жақтауын көріністапқыш арқылы қарап тұрып экранда түрту немесе сүйреу арқылы жылжыта аласыз.

Түрту және сүйреу AF

 1. [Автофокус: Touch & drag AF settings/Автофокус: Түрту және сүйреу AF параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Touch & drag AF/AF нүктесін түрту және сүйреу] параметрін таңдаңыз.

  • [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Орналастыру әдісі

Түрту немесе сүйреу арқылы позициялардың көрсетілу жолын орната аласыз.

 1. [Positioning method/Орналастыру әдісі] параметрін таңдаңыз.

  • Absolute (Абсолюттік)

   AF нүктесі экранда түртілген немесе сүйрелген орынға жылжиды.

  • Relative (Қатысты)

   AF нүктесі экранда түрткен жеріңізге қарамастан сүйреу шамасына сәйкес шама бойынша сүйреген бағытыңызда жылжиды.

Белсенді түрту аймағы

Түрту және сүйреу операциялары үшін пайдаланылған экран аймағын көрсете аласыз.

 1. [Active touch area/Белсенді түрту аймағы] параметрін орнатыңыз.

Ескертпе

 • [Бет+Tracking/Бет+Бақылау] параметрі орнатылған кезде экранды түрту дөңгелек қызғылт сары жақтауды [Дөңгелек қызғылт сары жақтау] көрсетеді. AF нүктесі жылжытылатын позицияда саусағыңызды көтерген кезіңізде, [Бақылау нысаны] белгішесі көрсетіледі және сол нысан бақыланады. Нысанды таңдауды болдырмау үшін SET түймесін басыңыз.