Фильм жазу

Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)/Фильмдер Автоэкспозициямен жазу

Экспозиция ашықтыққа сәйкес болу үшін автоматты түрде басқарылады.

 1. Жазу режимін [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] немесе [Фильмдер] параметріне орнатыңыз.

  • MODE түймесін басыңыз, [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] немесе [Фильмдер] параметрін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 2. Нысанға фокустаңыз.

  • Фильм жазбастан бұрын AF арқылы () немесе қолмен фокустаңыз ().
  • Әдепкі бойынша, [Автофокус: Movie Servo AF/Автофокус: Фильмнің Servo AF нүктесі] параметрі [Enable/Қосу] параметріне орнатылады, сонда камера әрқашан фокусталып тұрады ().
  • Ысырма түймесін жартылай басқан кезде камера орнатылған AF әдісімен фокусталады.
 3. Фильмді жазыңыз.

  • Фильм жазуды бастау үшін фильм түсіру түймесін басыңыз. Фильм жазуды экранда [Фильм жазу] белгішесін түрту арқылы да бастауыңызға болады.
  • Фильм жазылып жатқанда [Фокустау көрсеткішіREC] белгішесі (1) экранның жоғарғы оң жағында көрсетіледі.
  • Дыбыс фильм микрофонымен (2) жазылады.
  • Фильм жазуды тоқтату үшін фильм Жазу түймесін қайтадан басыңыз. Фильм жазуды экранда [Фильмді тоқтату] белгішесін түрту арқылы да тоқтатуыңызға болады.

Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер) Ысырма артықшылығы бар AE

[Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] жазу режимі фильмдер үшін қалаған ысырма жылдамдығыңызды орнатуыңызға мүмкіндік береді. ISO көрсеткіші мен апертура мәндері ашықтыққа бейім болу және стандартты экспозицияға қолжеткізу үшін автоматты түрде орнатылады.

 1. Жазу режимін [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] параметріне орнатыңыз.

  • MODE түймесін басыңыз, [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] параметрін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 2. Ысырма жылдамдығын (1) орнатыңыз.

  • Оны Негізгі диск дискісін бұрап жатқанда экранға қарау арқылы орнатыңыз.
  • Қолжетімді ысырма жылдамдықтары кадр жиілігіне байланысты әртүрлі болады.
 3. Фокустаңыз және фильм жазыңыз.

Ескерту

 • Фильмдер жазу кезінде ысырма жылдамдығын реттеуге жол бермеңіз, ол экспозициядағы өзгерістерді жазады.
 • Қозғалыстағы нысанды фильмге жазатын кезде шамамен1/25 сек.- 1/125 сек. арасындағы ысырма жылдамдығы ұсынылады. Ысырма жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым нысан қозғалысының тегістігі азаяды.
 • Егер сіз флюоресцентті немесе СКД жарығының астында жазу барысында ысырма жылдамдығын өзгертсеңіз, суреттің жыпылықтауы жазылуы мүмкін.

AE апертура артықшылығы (фильмдер)AE апертура артықшылығы

[AE апертура артықшылығы (фильмдер)] жазу режимі фильмдер үшін қалаған апертура мәніңізді орнатуыңызға мүмкіндік береді. ISO көрсеткіші мен ысырма жылдамдығы ашықтыққа бейім болу және стандартты экспозицияға қолжеткізу үшін автоматты түрде орнатылады.

 1. Жазу режимін [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] параметріне орнатыңыз.

  • MODE түймесін басыңыз, [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] параметрін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 2. Апертура мәнін (1) орнатыңыз.

  • Оны Негізгі диск дискісін бұрап жатқанда экранға қарау арқылы орнатыңыз.
 3. Фокустаңыз және фильм жазыңыз.

Ескерту

 • Фильмдер жазу кезінде апертура мәнін реттеуге жол бермеңіз, ол апертураны реттеу арқылы туындаған экспозициядағы өзгерістерді жазады.

Ескертпе

 • [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)], [Фильмдер], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] және [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимдері үшін ескертпелер

 • Экспозицияны (AE құлпы) AE lock (AE құлпы) түймесін ([Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] режимінен басқа) басу арқылы құлыптай аласыз. Фильм жазу кезінде AE құлпын қолданғаннан кейін оны AF нүктесін таңдау түймесін басу арқылы болдырмауға болады. (AF нүктесін таңдау түймесін басқанша AE құлпының параметрі сақталады.) [Теңшелетін функциялар: Customize buttons/[Теңшелетін функциялар: Түймелерді теңшеу] терезесіндегі [Cinema zoom (to tele)/Кинотеатр масштабы (теледидарға)] немесе [Cinema zoom (to wide)/Кинотеатр масштабы (кең экранға)] параметрлеріне тағайындаған кез келген функцияларыңыз басымдылыққа ие болатынын ескеріңіз.
 • Экспозиция компенсациясын ±3 тоқтауға дейінгі ауқымда Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы орнатуға болады ([Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] режимінен басқа).
 • [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] және [Фильмдер] режимінде ISO көрсеткiшi, ысырма жылдамдығы және апертура мәні фильмнің Exif ақпаратында жазылмайды.
 • Камера [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)], [Фильмдер], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] және [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимдерінде фильм жазу кезінде көмескі жарық астында ЖШД шамын автоматты түрде белсендіру үшін Speedlite функциясымен үйлесімді. Мәліметтерді ЖШД шамымен жабдықталған EX сериялы Speedlite құралының нұсқаулығынан қараңыз.

Көрініс белгішелері

[Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] жазу режимінде камера көрініс түрін анықтайды және барлық параметрлерді сәйкесінше орнатады. Анықталған көрініс түрі экранның жоғарғы сол жағында көрсетіледі. Белгіше туралы мәліметтерді Көрініс белгішелері бөлімінен қараңыз.

[Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)]/[Фильмдер]/[Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)]/[AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режиміндегі ISO көрсеткiшi

ISO көрсеткiшi автоматты түрде орнатылады. Фильм жазудағы ISO көрсеткіші бөлімін қараңыз.

Movie manual exposure (Бейненің қол экспозициясы) Қол экспозициясымен жазу

Фильм жазу үшін ысырма жылдамдығын, апертура мәнін және ISO көрсеткішін қолмен орната аласыз.

 1. Жазу режимін [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] параметріне орнатыңыз.

  • MODE түймесін басыңыз, [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] параметрін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 2. Ысырма жылдамдығын, апертура мәнін және ISO көрсеткішін орнатыңыз.

  • Ысырма түймесін жартылай басып, экспозиция деңгейінің көрсеткішін тексеріңіз.
  • Ысырма жылдамдығын (1) орнату үшін Негізгі диск дискісін, апертура мәнін (2) орнату үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін және ISO көрсеткiшiн (3) орнату үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.
  • Қолжетімді ысырма жылдамдықтары кадр жиілігіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін ().
 3. Фокустаңыз және фильм жазыңыз.

Ескерту

 • ISO көрсеткiшiн фильм жазуда L мәніне (ISO 50 мәніне тең) дейін кеңейту мүмкін емес.
 • Фильм жазу кезінде ысырма жылдамдығын, апертура мәнін немесе ISO көрсеткішін өзгертпеңіз, ол экспозициядағы өзгерістерді жазуы немесе жоғары ISO көрсеткіштерінде көбірек шу жасауы мүмкін.
 • Қозғалыстағы нысанды фильмге жазатын кезде шамамен1/25 сек.- 1/125 сек. арасындағы ысырма жылдамдығы ұсынылады. Ысырма жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым нысан қозғалысының тегістігі азаяды.
 • Егер сіз флюоресцентті немесе СКД жарығының астында жазу барысында ысырма жылдамдығын өзгертсеңіз, суреттің жыпылықтауы жазылуы мүмкін.

Ескертпе

 • ISO авто параметрімен экспозиция компенсациясын ±3 тоқтау ауқымында орнатуға болады.
 • ISO авто орнатылған кезде, ISO көрсеткішін құлыптау үшін AE құлпы түймесіне баса аласыз. Фильм жазу кезінде ISO көрсеткішін құлыптағаннан кейін оны AF нүктесін таңдау түймесін басу арқылы болдырмауға болады. (ISO көрсеткішінің құлпы AF нүктесін таңдау түймесі басылғанға дейін сақталады.)
 • Егер AE құлпы түймесін басып, түсірілімді қайта ұйымдастырсаңыз, AE құлпы түймесін басумен салыстырылған экспозиция деңгейінің көрсеткішіндегі () экспозиция деңгейінің айырмашылығын көре аласыз.

[Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режиміндегі ISO көрсеткiшi

ISO көрсеткішін қолмен орнатуыңызға немесе оны автоматты түрде орнату үшін [AUTO] параметрін таңдауыңызға болады. ISO көрсеткіші туралы мәліметтерді Фильм жазудағы ISO көрсеткіші бөлімін қараңыз.

Ысырма жылдамдығы

[Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] және [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режимінде қолжетімді ысырма жылдамдықтары көрсетілген фильм жазу сапасының кадр жиілігіне байланысты әртүрлі болады.

Кадр жиілігі Ысырма жылдамдығы (Сек.)
Қалыпты фильм жазу Кадр жиілігі жоғары фильм жазу HDR фильмін жазу
119,9 кадр/сек. 1/4000–1/125
100,0 кадр/сек. 1/4000–1/100
59,94 кадр/сек. 1/4000–1/8
50,00 кадр/сек.
29,97 кадр/сек. [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] 1/4000–1/60
[Фильмнің экспозициясын қолмен орнату]1/1000–1/60
25,00 кадр/сек. [[] 1/4000–1/50 []1/1000–1/50] 1/4000–1/50
[Фильмнің экспозициясын қолмен орнату]1/1000–1/50
24,00 кадр/сек.
23,98 кадр/сек.

Фотосуретке түсіру

Фотосуретке түсіруге фильм жазу режимінде қолдау көрсетілмейді. Фотосуреттер түсіру үшін жазуды тоқтатыңыз және [Shooting mode/Түсіру режимі] параметрін бірінші фотосуреттерге өзгертіңіз.

Ақпарат дисплейі (Фильм жазу)

Фильм жазу экранындағы белгішелер туралы мәліметтерді Ақпарат дисплейі бөлімінен қараңыз.

Ескерту

 • [Түсіру: Auto pwr off temp./Түсіру: Қуатты автоматты өшіру темп.] параметрі [Standard/Стандартты] мәніне орнатылғанда

 • Фильм жазу үшін көрсетілген қалған уақыт тек нұсқау ретінде берілген.
 • Жазу кезінде камераның жоғары ішкі температурасына байланысты қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі пайда болған жағдайда, фильм жазу бастапқыда көрсетілген жазу уақыты өтпестен бұрын тоқтауы мүмкін.
 • Қолжетімді жазу уақытының дисплейі жазуды күту кезінде өзгеруі мүмкін.
 • [Түсіру: Auto pwr off temp./Түсіру: Қуатты автоматты өшіру темп.] параметрі [High/Жоғары] мәніне орнатылғанда

 • Фильм жазу үшін көрсетілген қалған уақыт тек нұсқау ретінде берілген.
 • Күту режимінде көрсетілетін жазу уақыты пайдаланылатын жазу медианы жазудың қалған сыйымдылығына негізделген.
 • Жазу кезінде камераның жоғары ішкі температурасына байланысты қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі пайда болған жағдайда, фильм жазу бастапқыда көрсетілген жазу уақыты өтпестен бұрын тоқтауы мүмкін.