Фильмнің өздігінен түсіруді реттейтін таймері

Фильм жазуды өздігінен түсіруді реттейтін таймермен бастауға болады.

  1. [Түсіру: Movie self-timer/Түсіру: Фильмнің өздігінен түсіруді реттейтін таймері] параметрін таңдаңыз.

  2. Параметрді таңдаңыз.

  3. Фильмді жазыңыз.

    • Фильм түймесін басқаннан кейін немесе [Фильм жазу] белгішесін түрткеннен кейін, камера жазудан бұрын қалған секундтар санын көрсетеді және дыбыстық сигнал шығарады.

Ескертпе

  • Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді болдырмау үшін экранды түртіңіз немесе SET түймесін басыңыз.