Бағдар ақпаратын фильмдерге қосу

Камера тігінен ұсталып жазылған фильмдер үшін жоғары қарайтын жағын көрсететін бағдар туралы ақпарат смартфондарда немесе басқа құрылғыларда бірдей бағдарда ойнатуға мүмкіндік беру үшін автоматты түрде қосылады.

 1. [Орнату: Add Фильмrotate info/Орнату: ФильмБұру ақпаратын қосу] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Enable (Қосу)

   Фильмдерді смартфондарда немесе басқа құрылғыларда олар жазылған бағдарда ойнатыңыз.

  • Disable (Өшіру)

   Жазу бағдарына қарамастан фильмдерді смартфондарда немесе басқа құрылғыларда көлденең ойнатыңыз.

Ескерту

 • [Add Фильмrotate info/ФильмБұру ақпаратын қосу] параметрі RAW немесе MP4 файлдары үшін фильм жазу пішімі RAW немесе RAW+MP4 болған кезде қолжетімді болмайды.
 • Фильмдер камерада көлденең және HDMI бейне шығысы арқылы бұл параметрге қарамастан ойнатылады.