Ақ түс балансы

Ақ түс балансы (АБ) ақ түсті аймақтарды ақ болып көрінетіндей жасауға арналған. Әдетте, Авто [Авто ақ түс балансы] (Орта басымдығы) немесе [Авто: Ақ түс басымдығы] (Ақ түс басымдығы) параметрі дұрыс ақ түс балансына қол жеткізеді. Егер табиғи көріністі түстерді Auto (Авто) көмегімен алу мүмкін болмаса, жарық көзіне сәйкес ақ түс балансын таңдай аласыз не қолмен ақ түсті парақ бетін, т.б. түсіру арқылы орната аласыз.

[Интеллектуалды авто көрініс] режимінде [Авто ақ түс балансы] (Орта басымдығы) параметрі автоматты түрде орнатылады.

 1. Multi-function (Мульти функция) түймесін (Таймер 8 сек.) басыңыз.

  • Экранда сурет көрсетіліп тұрған кезде Multi-function (Мульти функция) түймесін басыңыз.
 2. Ақ түс балансының элементін таңдаңыз.

  • Ақ түс балансы параметрінің элементін таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 3. Ақ түс балансының параметрін таңдаңыз.

  • Таңдау жасау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.

Ескертпе

 • [Авто ақ түс балансы] және [Авто: Ақ түс басымдығы] параметрлерінің нұсқауларын [Авто ақ түс балансы] Авто ақ түс балансы бөлімінен қараңыз.
 • Қалаған түс температураңызды орнату үшін [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] терезесінде [Түс температурасы] белгішесін таңдаңыз, одан кейін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
(Шамамен)
Дисплей Режим Түс температурасы (К: Келвин)
Авто ақ түс балансы Авто (Орта басымдығы) 3000–7000
Авто: Ақ түс басымдығы Авто (Ақ түс басымдығы)
Daylight (Күндізгі) Daylight (Күндізгі) 5200
Shade (Көлеңке) Shade (Көлеңке) 7000
Cloudy (Бұлтты) Cloudy (Бұлтты), twilight (ымырт), sunset (күн батуы) 6000
Tungsten light (Қыздыру шамы) Tungsten light (Қыздыру шамы) 3200
White fluorescent light (Ақ флюоресцентті жарық) White fluorescent light (Ақ флюоресцентті жарық) 4000
Жарқыл Жарқылды пайдалану кезінде Автоматты түрде орнатылған*
Custom (Теңшелетін) Custom (Теңшелетін) 2000–10000
Color temperature (Түс температурасы) Color temperature (Түс температурасы) 2500–10000

Түс температурасын тасымалдау функциясы бар Speedlite құрылғыларымен қолдануға болады. Болмаса, ол шамамен 6000K мәніне бекітіледі.

Ақ түс балансы

Адам көзі ақ нысандар жарықтың барлық түрлерінде ақ болып көрінуі үшін жарықтағы өзгертулерге бейімделеді. Сандық камералар ақ түсті жарықтың түс температурасынан анықтайды және осының негізінде түсірілімдеріңізде түс реңктерін табиғи көрінетін ету үшін суретті өңдеу мүмкіндігін қолданыңыз.

[Авто ақ түс балансы] Авто ақ түс балансы

[Авто ақ түс балансы] (Орта басымдығы) параметрімен қыздыру шамы көрінісін түсіру кезінде суреттің жылы түс реңкінің қарқындылығын аздап арттыра аласыз.

[Авто: Ақ түс басымдығы] (Ақ түс басымдығы) параметрін таңдасаңыз, суреттің жылы түс реңкінің қарқындылығын азайта аласыз.

 1. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Авто ақ түс балансы] тармағын таңдаңыз.

  • [Авто ақ түс балансы] параметрі таңдалып тұрғанда INFO түймесін басыңыз.
 3. Параметрді таңдаңыз.

Ескерту

 • [Авто: Ақ түс басымдығы] (Ақ түс балансы) параметріне орнатылған кездегі сақтық шаралары

 • Нысандардың жылы түс белгісі көмескіленуі мүмкін.
 • Көріністе бірнеше жарық көздері қосылғанда суреттің жылы түс белгісі азаюы мүмкін.
 • Жарқылды пайдалану кезінде түс реңкі [Авто ақ түс балансы] мәнімен (Орта басымдығы) бірдей болады.

[Теңшелетін] Теңшелетін ақ түс балансы

Теңшелетін ақ түс балансымен түсіру орнының нақты жарық көзі үшін ақ түс балансын қолмен орната аласыз. Осы процедураны міндетті түрде түсірілімнің нақты орнындағы жарық көзінде орындаңыз.

Картадағы суреттен тіркеу

 1. Ақ түсті нысанды суретке түсіріңіз.

  • Камераны ақ түс экранды толтыратындай етіп тегіс ақ нысанға бағыттаңыз.
  • Объективтің фокустау режимінің қосқышын MF күйіне орнатыңыз және бүкіл нысан үшін стандартты экспозиция алу үшін түсіріңіз.
  • Ақ түс балансы параметрлерінің кез келгенін пайдалануыңызға болады.

  Ескерту

  • Дұрыс ақ түс балансы суреттің экспозициясы стандартты экспозициядан қатты басқаша болған жағдайда алынбауы мүмкін.
  • Келесі суреттерді таңдау мүмкін емес: Picture Style параметрі [Monochrome/Монохромды] параметріне орнатылып түсірілген суреттер, бірнеше экспозициялы суреттер, кесілген суреттер және басқа камерамен түсірілген суреттер.
 2. [Түсіру: Custom White Balance/Түсіру: Теңшелетін ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 3. Ақ түс балансының деректерін импорттаңыз.

  • 1-қадамда түсірілген суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Деректерді импорттау үшін [OK] параметрін таңдаңыз.
 4. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 5. Теңшелетін ақ түс балансын таңдаңыз.

  • [Теңшелетін] белгішесін таңдаңыз.

Ақ түс баланстарын түсіру және тіркеу

 1. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

 2. Ақ түс балансының элементін таңдаңыз.

  • Таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз немесе Көп функциялы басқару құралы түймесін жоғары немесе төмен басыңыз.
 3. [Record and register WB/Ақ түс балансын жазу және тіркеу] параметрін таңдаңыз.

  • [Теңшелетін] параметрін таңдау үшін Негізгі диск немесе Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз немесе Көп функциялы басқару құралы түймесін солға немесе оңға басыңыз, одан кейін Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
 4. Ақ түсті нысанды суретке түсіріңіз.

  • Камераны ақ түс экранды толтыратындай етіп тегіс ақ нысанға бағыттаңыз.
  • Камераны қолмен фокустау режиміне () орнатыңыз және ақ нысанда стандартты экспозиция болатындай етіп түсіріңіз.
  • Теңшелетін ақ түс балансы камераға тіркеледі.

Ескерту

 • Дұрыс ақ түс балансы суреттің экспозициясы стандартты экспозициядан қатты басқаша болған жағдайда алынбауы мүмкін.

Ескертпе

 • Ақ нысанды түсірудің орнына, сұр картаны түсіруіңізге немесе стандартты 18% сұр рефлекторды (сатып алуға болады) түсіруіңізге де болады.

[Color temperature (Түс температурасы)] Түс температурасы

Мәнді ақ түс балансының түс температурасын көрсетіп орнатуға болады.

 1. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 2. Түс температурасын орнатыңыз.

  • [Түс температурасы] белгішесін таңдаңыз.
  • Түс температурасын орнату үшін Негізгі диск дискісін қосыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Түс температурасын шамамен 2500K-10000K ауқымында 100K қадамдармен орнатуға болады.

Ескертпе

 • Жасанды жарық көзіне арналған түс температурасын орнатқан кезде, ақ түс балансын түзетуді (қара қошқыл немесе жасыл сызық) қажетінше орнатыңыз.
 • [Түс температурасы] параметрін сатып алуға болатын түс температурасы өлшегішімен өлшенген мәнге орнату кезінде, сынақ түсірілімдерін алдын ала түсіріңіз және түс температурасы өлшегіші мен камера арасындағы кез келген айырмашылықты толықтыру үшін параметрді қажетінше реттеңіз.