Үлкейтілген сурет дисплейі

Түсірілген суреттеріңіздің дисплейін үлкейтуіңізге болады.

 1. Суретті үлкейтіңіз.

  • Жылдам басқару дискісі 2 дискісін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.
  • Үлкейтілген көрініс пайда болады. Үлкейтілген аймақтың позициясы (1) экранның төменгі оң жағында [Жылдам басқару дискісі 2Үлкейту немесе кішірейту] белгішесімен бірге көрсетіледі.
  • Суреттерді үлкейту үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.
  • Үлкейтуді азайту үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Индекс дисплейі () үшін дискіні бұрай беріңіз.
 2. Суретті айналдырыңыз.

  • Үлкейтілген сурет бойынша шолу үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін пайдаланыңыз.
  • Үлкейтілген көріністен шығу үшін Үлкейту немесе кішірейту немесе MENU түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Үлкейтілген көріністі сақтай отырып басқа суреттерге ауысу үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 • Үлкейту фильмдер үшін қолжетімді болмайды.

Бастапқы үлкейту қатынасы мен орнын орнату

Бастапқы үлкейту қатынасын және үлкейту позициясын [Ойнату: Magnificatn (apx)/Ойнату: Үлкейту (шамамен)] параметрін таңдау арқылы орнатуыңызға болады.

 • 2x, 4x, 8x, 10x (ортасынан үлкейту)

  Үлкейтілген көрініс таңдалған үлкейту қатынасымен сурет ортасынан басталады.

 • Нақты өлшемі (таңдалған нүктеден)

  Жазылған сурет пикселі көрсеткіштері шамамен 100%-дан басталады. Үлкейтілген көрініс фокус жасалатын AF нүктесінен басталады. Егер фото қолмен фокустау арқылы түсірілген болса, үлкейтілген көрініс сурет ортасынан басталады.

 • Соңғы үлкейтумен бірдей. (ортадан)

  Үлкейту Ойнату немесе Үлкейту немесе кішірейту түймесімен үлкейтілген көріністен соңғы рет шыққандағымен бірдей болады. Үлкейтілген көрініс сурет ортасынан басталады.