Басқа мәзір функциялары

[Түсіру2]

 • Exposure comp. (Экспозиция комп.)

  Экспозиция компенсациясын ±3 тоқтау ауқымында, 1/3 тоқтау қадамдарында реттеуге болады. Экспозиция компенсациясы туралы мәліметтерді Қол экспозициясының компенсациясы бөлімінен қараңыз.

 • ФильмISO speed settings (ФильмISO көрсеткішінің параметрлері)

  • ISO speed (ISO көрсеткiшi)

   [Movie manual exposure (Бейненің қол экспозициясы)] режимінде ISO көрсеткiшiн қолмен орната аласыз. Сондай-ақ, ISO авто параметрін таңдауға болады.

  • ISO speed range (ISO жылдамдығының ауқымы)

   ISO көрсеткішін қолмен орнату ауқымын (минималды және максималды) орнатуыңызға болады. ISO кеңейтімін де теңшеуге болады.

  • Max for Auto (Авто үшін максималды)

   Фильм жазудағы ISO авто үшін максималды шекті [Фильмдер], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] немесе [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимінде немесе [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режимінде ISO авто параметрімен орната аласыз.

  • Max for Auto (Авто үшін максималды)Max for Auto (Авто үшін макс)

   8K/4K/Full HD уақыт үзілісі бар фильм жазудағы ISO авто үшін максималды шекті [Фильмдер], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] немесе [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимінде немесе [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режимінде ISO авто параметрімен орната аласыз.

 • HDR PQ settings (HDR PQ параметрлері)

  HDR PQ параметрлері туралы мәліметтерді HDR PQ параметрлері бөлімінен қараңыз.

 • Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)

  Ашықтық пен контрастты автоматты түрде орнатуға болады. Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) туралы мәліметтерді Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) бөлімінен қараңыз.

 • Highlight tone priority (Ашық реңк артықшылығы)

  Жеткіліксіз экспозицияланған, қысылған ерекше аймақтарды фильмдер жазу кезінде азайта аласыз. Ашық реңк артықшылығы туралы мәліметтерді Ашық реңк артықшылығы бөлімінен қараңыз.

 • ФильмAv 1/8-stop incr. (ФильмAv 1/8 тоқтау қад.)

  • Мәзір экраны

   Фильмдерді RF объективімен жазу кезінде апертура мәнін жұқа шкалаға орнатуыңызға болады.

   [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] немесе [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режиміндегі апертура қадамын 1/3 тоқтаудан (немесе 1/2 тоқтау) 1/8 тоқтауға өзгерту үшін [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • [ФильмAv 1/8-stop incr./ФильмAv 1/8 тоқтау қад.] параметрі EF немесе EF-S объективтері пайдаланылған кезде қолжетімді болмайды (көрсетілмейді).
 • [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кезде [Теңшелетін функциялар: Exposure level increments/Теңшелетін функциялар: Экспозиция деңгейінің қадамдары] терезесінде параметрлерді орнату ажыратылады және ешқандай әсері болмайды.
 • Фильм Ысырманы автоматты түрде баяулату

  Көмескі жарықта ысырма жылдамдығын автоматты түрде төмендету арқылы [Disable/Өшіру] параметріне орнатылған кездегіге қарағанда ашығырақ және сурет шуы аз әсер еткен фильмдерді жазуды таңдауыңызға болады.

  [Фильмдер] немесе [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] жазу режимінде қолжетімді. Фильм жазу өлшемінің кадр жиілігі 59,94 кадр/сек. немесе 50,00 кадр/сек. болған кезде қолданылады.

  • Disable (Өшіру)

   [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кездегіге қарағанда жатықтау, табиғи қозғалысты, нысан жайқалуы көп әсер етпеген фильмдерді жазуыңызға мүмкіндік береді. Көмескі жарықта фильмдердің [Enable/Қосу] параметріне орнатылғандағыға қарағанда қараңғылау болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

  • Enable (Қосу)

   Ысырма жылдамдығын көмескі жарықта 1/30 сек. (NTSC) немесе 1/25 сек. (PAL) мәніне автоматты түрде азайту арқылы [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кездегіге қарағанда ашығырақ фильмдерді жазуыңызға мүмкіндік береді.

Ескертпе

 • [Disable/Өшіру] параметріне орнату көмескі жарықта қозғалған нысандарды жазу кезінде немесе жолдар сияқты іздер орын алуы мүмкін кезде ұсынылады.

[Түсіру3]

[Түсіру4]

 • Lens aberration correction (Объектив аберрациясын түзету)

  Перифериялық жарықтылықты, бұрмалануды, хроматикалық аберрацияны және дифракцияны фильмдер жазу кезінде түзетуге болады. Объектив аберрациясын түзету туралы мәліметтерді Объектив аберрациясын түзету бөлімінен қараңыз.

 • High ISO speed NR (Жоғары ISO көрсеткiшiнің шуын азайту)

  Жоғары ISO көрсеткiшiнiң шуын азайту туралы мәліметтерді Жоғары ISO көрсеткiшiнiң шуын азайту бөлімінен қараңыз.

[Түсіру6]

 • Remote control (Қашықтан басқару)

  [Enable/Қосу] параметріне орнату арқылы RC-6 қашықтықтан басқару құралымен немесе BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралымен (екеуі де бөлек сатылады) фильм жазуды бастауыңызға немесе тоқтатуыңызға болады.

[Түсіру7]

 • Metering timer (Өлшеу таймері)

  Өлшеу таймері туралы мәліметтерді Өлшеу таймері бөлімінен қараңыз.

 • Shooting info. disp. (Түсіру ақпаратының дисплейі)

  Түсіру ақпаратының дисплейі туралы мәліметтерді Түсіру ақпаратының дисплейі бөлімінен қараңыз.

 • VF display format (Көріністапқыш дисплейінің пішімі)

  Көріністапқыш дисплейінің пішімі туралы мәліметтерді Көріністапқыш дисплейінің пішімі бөлімінен қараңыз.

[Түсіру8]

 • Auto pwr off temp. (Қуатты автоматты өшіру темп)

  Камераның жоғары карта температурасына байланысты автоматты түрде өшу жиілігін азайту үшін [High/Жоғары] параметріне орнатыңыз.

 • Standby: Low res. (Күту: төмен ажыр.)

  Күту режимі кезінде батарея қуатын үнемдеу және камера температурасының көтерілуін басқару үшін [On/Қосу] күйіне орнатыңыз.

  Нәтижесінде, ол фильмдерді ұзақ уақыт бойы жазуыңызға мүмкіндік беруі мүмкін.

Ескерту

 • Күту экранындағы сурет сапасы фильм жазу кезіндегі экрандағы сурет сапасынан басқаша болуы мүмкін, бірақ бұл параметр жазу сапасына әсер етпейді.
 • Қысқаша айтқанда, фильмдер жазуды бастаған кезіңізде, сурет дисплейі жаңартылудың орнына ағымдағы кадрында қалуы мүмкін.
 • Карталар [Түсіру: Auto pwr off temp./Түсіру: Қуатты автоматты өшіру темп.] параметрі [High/Жоғары] мәніне орнатылған кезде ыстық болуы мүмкін. Картаны шығармастан бұрын ол салқындағанша күтіңіз.
 • HDMI display (HDMI дисплейі)

  Фильмдер HDMI арқылы сыртқы құрылғыға жазылып жатқанда олардың көрсетілу жолын көрсете аласыз. Фильм шығысының өзі [Movie rec. size/Фильм жазу өлшемі] параметріне сәйкес келеді.

  Әдепкі параметр — [Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор].

  • Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор

   Фильмді камера экраны мен басқа құрылғының екеуінде де HDMI шығысы арқылы көрсетуге мүмкіндік береді.

   Суретті ойнату немесе мәзір дисплейі сияқты камера операциялары камера экранында емес, HDMI арқылы басқа құрылғыда көрсетіледі.

  • Сыртқы экран

   Экран бос болуы үшін HDMI арқылы шығару кезінде камера экранын ажыратады.

   Түсіру ақпараты, AF нүктелері және басқа ақпарат сыртқы құрылғыда HDMI арқылы көрсетіледі, бірақ осы ақпараттың шығуын INFO түймесін басу арқылы тоқтата аласыз.

   Фильмдерді сырттан жазбастан бұрын, сыртқы мониторларда немесе басқа құрылғыларда ешқандай түсіру ақпаратының, AF нүктелерінің және т.с.с. Көрсетілмегенін тексеру арқылы камера арқылы ешқандай ақпараттың жіберілмей жатқанын растаңыз.

Ақаулықтарды жоюҰзақ HDMI шығысы үшін

HDMI шығысын 30 минуттан ұзақ уақыт бойы жалғастыру үшін [Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор] белгісін таңдаңыз, одан кейін [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрін [Орнату: Power saving/Орнату: Қуатты үнемдеу] терезесінде [Disable/Өшіру] параметріне орнатыңыз (). HDMI шығысы камера [Display off/Дисплей өшірулі] терезесінде орнатылған уақыт өткен кезде өшкеннен кейін жалғасады.

Ескерту

 • Ақпаратсыз HDMI шығысы картаның бос орны, батарея деңгейі немесе жоғары ішкі температура туралы ескертулердің () HDMI арқылы көрсетілуіне жол бермейді.
 • HDMI шығысы кезінде келесі суреттің көрсетілуі жазу сапалары немесе кадр жиіліктері әртүрлі фильмдер арасында ауысқан жағдайда біраз уақыт алуы мүмкін.
 • Фильмдерді сыртқы құрылғыларға жазу кезінде камераны пайдаланбаңыз, ол ақпараттың HDMI бейне шығысында көрсетілуін тудыруы мүмкін.
 • Камерамен жазылған фильмдердің ашықтығы мен түсі қарау ортасына байланысты сыртқы құрылғылармен жазылған HDMI бейне шығысыныкінен басқаша көрінуі мүмкін.

Ескертпе

 • INFO Түймесін басу арқылы көрсетілген ақпаратты өзгерте аласыз.
 • Уақыт кодтарын HDMI бейне шығысына () қосуға болады.
 • [Sound rec./Дыбыс жазу] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кезден басқа жағдайда дыбыс та HDMI арқылы шығады.
 • HDMI RAW output (HDMI RAW шығысы)

  HDMI ұясынан үйлесімді құрылғыларға дейін 8К опциясына дейінгі ажыратымдылықта RAW фильмінің шығысы үшін [On/Қосу] мәніне орнатылған.

  Жазу басталған кезде, фильмдер картаға да [2-карта] (егер ол камерада болса) MP4 пішімінде жазылады.

  Карта [2-карта] [Rec Command/Жазу пәрмені] параметрін [On/Қосу] мәніне орнату арқылы салынбаған кезде жазуды сыртқы жазу құрылғыларына шектеуіңізге болады ().

  Келесі фильм жазу сапасы параметрлері қолжетімді ().

Видео жүйесі Фильмді кесу*1
HDMI RAW шығысы үшін фильм өлшемі
Кадр жиілігі MP4 фильмінің
өлшемі*2
MP4 фильмі
Қысу әдісі*2
NTSC Disable (Өшіру) 8192×4320 29,97 кадр/сек.
24,00 кадр/сек.
23,98 кадр/сек.
4096×2160 IPB (Стд)
IPB (Жеңіл)
Enable (Қосу) 5088×2680 59,94 кадр/сек.
29,97 кадр/сек.
24.00 кадр/сек.
23,98 кадр/сек.
PAL Disable (Өшіру) 8192×4320 25,00 кадр/сек.
24,00 кадр/сек.
Enable (Қосу) 5088×2680 50,00 кадр/сек.
25,00 кадр/сек.
24,00 кадр/сек.

1: Жазу EF-S объективтерімен жазумен тең.

2: Фильмдер MP4 пішімінде картаға жазылды 2-карта.

Ескерту

 • Фильмдер қосылған құрылғы камераның HDMI RAW шығысымен үйлесімді болмайынша дұрыс көрсетілмейді.
 • [HDMI RAW output/HDMI RAW шығысы] параметрі [Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)] режимінде қолжетімді емес.
 • HDMI RAW шығысы үшін гамма доғасы Canon Log 3 функциясына орнатылады және өзгертілмейді.
 • Сыртқы жазу құрылғыларындағы сурет дисплейі құрылғы параметрлеріне сәйкес келеді және камерадағы дисплейден басқаша болады.
 • Картаға 2-картажазылған фильмдер камерада теңшелген сурет параметрлеріне сәйкес келеді.
 • Кейбір шектеулер келесі мүмкіндіктерге камера HDMI RAW шығысына орнатылған кезде қолданылады.
  • ФильмISO speed settings (ФильмISO көрсеткішінің параметрлері)
  • Орнату: Record func+card/folder sel. (Жазу функ+картаны/қалтаны таңдау)
 • Келесі мүмкіндіктер камера HDMI RAW шығысына орнатылған кезде қолжетімді болмайды.
  • Кадр жиілігі жоғары фильмдері
  • HDR shooting (HDR түсіру) HDR PQ
  • Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
  • Highlight tone priority (Ашық реңк артықшылығы)
  • Picture Style
  • Анықтық
  • HDR фильмін жазуHDR фильмін жазу
  • Time-lapse movie (Уақыт үзілісі бар фильм)
  • ФильмСандық IS
  • HDMI display (HDMI дисплейі)
  • HDMI ажыратымдылығы
  • Үлкейтілген сурет дисплейі
 • Карта [2-карта] салынбаған кездегі фильмнің максималды жазу уақыты 29 мин. 59 сек.

Ескертпе

 • RAW фильмдерімен үйлесімді құрылғыларға нәтижеге уақыт кодын [Time code/Уақыт коды] параметрін [Түсіру: Time code/Түсіру: Уақыт коды] терезесінде [HDMI] параметрін [On/Қосу] мәніне орнату арқылы қоса аласыз. [Rec Command/Жазу пәрмені] параметрі [On/Қосу] мәніне орнатылып тұрғанда, үйлесімді сыртқы құрылғыларда фильм жазуды бастауды және тоқтатуды камерада фильм жазды бастау және тоқтату арқылы басқаруыңызға да болады ().