AF операциясы

Сіз түсіру жағдайларына немесе нысанға үйлестіру мақсатында AF операциясының сипаттамаларын таңдай аласыз.

 1. Объективтің фокустау режимінің қосқышын AF күйіне орнатыңыз.

 2. [Автофокус: AF operation/Автофокус: AF операциясы] параметрін таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз.

Ескертпе

 • Фокусталмаған болса, AF нүктесі қызғылт сары болады. Бір түсірілім AF функциясымен түсіру ысырма түймесін толық басу арқылы да мүмкін болмайды. Суретті қайта құрастырып, қайтадан фокустап көріңіз. Не болмаса, Фокустауды қиындататын түсіру жағдайлары бөлімін қараңыз.
 • Servo AF көмегімен камера нысандар фокуста емес кезде де түсіреді.

Фотосурет нысандарға арналған бір түсірілім AF

Бұл AF операциясы тұрақты нысандарға арналған. Ысырма түймесін жартылай басқан кезде камера бір-ақ рет фокусталады.

 • Фокусталған кезде AF нүктесі жасыл болып жанып, бипер дыбыстайды.
 • Фокус сурет түсірместен бұрын суретті қайта жасауыңызға мүмкіндік беріп ысырма түймесі жартылай басулы кезде құлыптаулы қалады.
 • Үздіксіз түсіру үшін үздіксіз түсіру жылдамдығы туралы мәліметтерді Жетек режимін таңдау бөлімін қараңыз.

Ескертпе

 • [Орнату: Beep/Орнату: Дыбыстық сигнал] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылса, дыбыстық сигнал фокусқа қол жеткізілгенде шықпайды.
 • Электронды қолмен фокустауды қолдайтын объективті пайдалану кезінде Объективтің электрондық MF функциясы бөлімін қараңыз.

Қозғалыстағы нысандарға арналған Servo AF

Бұл AF операциясы қозғалыстағы нысандарды арналған. Ысырма түймесін жартылай басып тұрған кезде, камера нысанға үздіксіз фокустауды жалғастырады.

 • Фокусталған кезде, AF нүктесі көк болады. Фокус алынғанда да бипер дыбысы шықпайды.
 • Экспозиция суретке түсірілген уақытта орнатылады.
 • Үздіксіз түсіру үшін үздіксіз түсіру жылдамдығы туралы мәліметтерді Жетек режимін таңдау бөлімін қараңыз.
 • [Интеллектуалды авто көрініс] режимінде камера нысан қозғалысына жауап ретінде Servo AF функциясына автоматты түрде ауысады.

Ескерту

 • Пайдаланылған объективке, нысанға дейінгі қашықтыққа және нысан жылдамдығына байланысты, камера дұрыс фокус ала алмауы мүмкін.
 • Үздіксіз түсіру кезінде масштабтау фокусты кетіруі мүмкін. Алдымен масштабтаңыз, одан кейін қайта жасап, түсіріңіз.