Фильмді кесу

RF немесе EF объективтерімен фильмдерді телефото объективін пайдаланып жатқандай суреттің ортасының айналасында қиып алуға болады.

Фильмдерді EF-S объективтерімен жазу осы фильмді кесу мүмкіндігі сияқты бірдей әсер береді.

  1. [Түсіру: Movie cropping/Түсіру: Фильмді кесу] параметрін таңдаңыз.

  2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

  • 8K, Кадр жиілігі жоғары және 4K HQ фильмдерді фильмді кесу мүмкіндігімен жазу мүмкін емес.
  • [Түсіру: IS (Image Stabilizer) mode/Түсіру: IS (Сурет тұрақтандырғышы) режимі] терезесінде [Фильм Digital IS/Фильм Сандық IS] параметрі [On/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] параметріне орнатылған кезде, экранның ортасы әрі қарай кесіліп, жазу аймағы кішірейтіледі.

Ескертпе

  • Фильмді кесу мүмкіндігімен қолжетімді жазу аймағы фильмдерді EF-S объективтерімен жазу кезіндегімен бірдей.
  • Жазу аймағы туралы мәліметтерді Сурет аймағы бөлімінен қараңыз.