HDR фильмін жазу

Мәліметтерді жоғары контрастты көріністердің ерекше тұстарында сақтайтын жоғары динамикалық ауқымды фильмдерді жазуыңызға болады.

 1. [Түсіру: HDR фильмін жазуHDR Movie Recording/Түсіру: HDR фильмін жазуHDR фильмін жазу] параметрін таңдаңыз.

  • [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.
 2. HDR фильмін жазыңыз.

  • Фильмді қалыпты фильм жазған жолмен жазыңыз.
  • Қолжетімді файл өлшемдері мен жазу уақыты туралы мәліметтерді Фильм жазу бөлімінен қараңыз.

Ескерту

 • HDR фильмін жазу [Фильм Digital IS/Фильм Сандық IS] параметріне орнатылған [Түсіру: IS (Image Stabilizer) mode/Түсіру: IS (Сурет тұрақтандырғышы) режимі] параметрімен немесе [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильм], [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы], [Түсіру: Canon Log settings/Түсіру: Canon Log параметрлері], [Түсіру: HDR PQ settings/Түсіру: HDR PQ параметрлері] параметріне немесе [Түсіру: HDMI RAW output/Түсіру: HDMI RAW шығысы] орнатылған кезде қолжетімді болмайды.
 • HDR фильмін жасау үшін бірнеше жақтау біріктірілетіндіктен фильмнің белгілі бір бөліктері бұрмаланып көрінуі мүмкін. Бұл камераның шайқалуы әсер еткен қолмен ұстап жазуда көбірек байқалады, сондықтан мосыны пайдалануды қарастырыңыз. HDR фильмі кадрлап немесе жай қозғалыста ойнатылғанда, жазу үшін мосы пайдаланылса да, суреттер ізі немесе шу қалыпты ойнатумен салыстырғанда көбірек байқалатын болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
 • Сурет түсі мен ашықтығы HDR фильм жазу үшін параметрлерді өзгертсеңіз бір сәтке айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ, фильм бір сәтке жаңартылмайды және кадр бірден тоқтайды. Фильмдерді сыртқы құрылғыларға HDMI арқылы жазу кезінде осыдан абай болыңыз.

Ескертпе

 • Жазу өлшемі Full HD29,97 кадр/сек.IPB (стандартты)(NTSC) немесе Full HD25,00 кадр/сек.IPB (стандартты)(PAL) болады.