Фильм жазудағы ISO көрсеткіші

[Интеллектуалды авто көрініс (фильмдер)]/[Фильмдер]/[Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)]/[AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимінде

  • ISO көрсеткіші автоматты түрде ISO 100–25600 ауқымында орнатылады.
  • [Max for Auto/Авто үшін макс] параметрін [Түсіру: ФильмISO speed settings/Түсіру: ФильмISO көрсеткішінің параметрлері] терезесінде [H (51200)] мәніне () орнату автоматты түрде орнату ауқымындағы максималды жылдамдықты H мәніне (ISO 51200 мәніне тең) дейін кеңейтеді.
  • Автоматты түрде орнату ауқымындағы минималды жылдамдық [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] мәніне () орнатылған кезде ISO 200 болады. Максималды шек кеңейту [Max for Auto/Авто үшін максималды] терезесінде орнатылған кезде де кеңейтілмейді.
  • Canon Log функциясы орнатылған кезде, автоматты параметр ауқымында минималды жылдамдық ISO 400 болады ().

[Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режимінде

  • ISO көрсеткіші [AUTO/АВТО] параметріне орнатылып тұрғанда, ISO көрсеткіші ISO 100–25600 ауқымында автоматты түрде орнатылады.
  • ISO авто орнатылған кезде, [Max for Auto/Авто үшін макс] параметрін [Түсіру: ФильмISO speed settings/Түсіру: ФильмISO көрсеткiшiнің параметрлері] терезесінде [H (51200)] мәніне () орнату автоматты түрде орнату ауқымындағы максималды жылдамдықты H мәніне (ISO 51200 мәніне тең) дейін кеңейтеді.
  • ISO көрсеткішін ISO 100-25600 ауқымында қолмен орнатуға болады. [ISO speed range/ISO көрсеткішінің ауқымы] параметрін [Түсіру: ФильмISO speed settings/Түсіру: ФильмISO көрсеткішінің параметрлері] терезесінде [H (51200)] мәніне () орнату қолмен орнату ауқымындағы максималды жылдамдықты H мәніне (ISO 51200 мәніне тең) дейін кеңейтеді.
  • Автоматты түрде немесе қолмен орнату ауқымындағы минималды жылдамдық [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] мәніне () орнатылған кезде ISO 200 болады. ISO көрсеткiшiнің кеңейтімі орнатылса да, максималды шек кеңейтілмейді.
  • Canon Log функциясы орнатылған кезде, автоматты параметр ауқымында минималды жылдамдық ISO 400 болады (). ISO 100–200 кеңейтілген ISO көрсеткiшiн (L) көрсетеді.