Смартфонға қосылу

Камераны Bluetooth функциясымен үйлесімді смартфонмен жұптаудан кейін келесі әрекеттерді орындауыңызға болады.

 • Wi-Fi қосылымын тек смартфонды пайдаланып орнатыңыз ().
 • Wi-Fi қосылымын камерамен ол өшірулі кезде де орнатыңыз ().
 • Суреттерді смартфон арқылы алынған GPS ақпаратымен геотегтеңіз ().
 • Камераны смартфоннан қашықтан басқарыңыз ().

Келесі әрекеттерді камераны смартфонға Wi-Fi арқылы қосқаннан кейін де орындай аласыз.

 • Камерадағы суреттерді смартфоннан шолып, сақтаңыз ().
 • Камераны смартфоннан қашықтан басқарыңыз ().
 • Суреттерді смартфонға камерадан жіберіңіз ().

Смартфонда Bluetooth және Wi-Fi параметрлерін қосу

Смартфон параметрлері экранында Bluetooth және Wi-Fi параметрлерін қосыңыз. Камерамен жұптаудың смартфонның Bluetooth параметрлері экранында мүмкін емес екенін ескеріңіз.

Ескертпе

Смартфонда Camera Connect қолданбасын орнату

Арнайы Camera Connect қолданбасы (тегін) Android немесе iOS жүйесі орнатылған смартфонға орнатылуы тиіс.

 • Смартфонның операциялық жүйесінің ең соңғы нұсқасын пайдаланыңыз.
 • Camera Connect қолданбасын Google Play немесе App Store қызметінен орнатуға болады. Google Play немесе App Store қызметіне камера Wi-Fi арқылы смартфонға жұпталғанда немесе қосылғанда пайда болатын QR кодтарын пайдаланып қатынауға болады.

Ескертпе

 • Camera Connect қолдайтын операциялық жүйе нұсқаларын Camera Connect қолданбасының жүктеп алу сайтынан қараңыз.
 • Осы нұсқаулықтағы үлгі экрандар мен басқа мәліметтер камераның аппараттық бағдарлама жаңартуларынан немесе Camera Connect, Android немесе iOS жаңартуларынан кейін нақты пайдаланушы интерфейсінің элементтеріне сәйкес келмеуі мүмкін.

Bluetooth функциясымен үйлесімді смартфонға Wi-Fi арқылы қосылу

 • (1)-камерадағы әрекеттер

  1. [Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi settings/Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi параметрлері] параметрін таңдаңыз.

  2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  3. [Сымсыз мүмкіндіктер: Bluetooth settings/Сымсыз мүмкіндіктер: Bluetooth параметрлері] параметрін таңдаңыз.

  4. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  5. [Wi-Fi/Bluetooth connection/Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] тармағын таңдаңыз.

  6. [СмартфонConnect to smartphone/СмартфонСмартфонға қосылу] параметрін таңдаңыз.

  7. [Add a device to connect to/Қосылу үшін құрылғыны қосу] параметрін таңдаңыз.

  8. Параметрді таңдаңыз.

   • Camera Connect бағдарламасы орнатылып қойған болса, [Do not display/Көрсетпеу] параметрін таңдаңыз.
   • Camera Connect орнатылмаған болса, Google Play немесе App Store дүкеніне кіріп, Camera Connect қолданбасын орнату үшін [Android] немесе [iOS] тармағын таңдаңыз, көрсетілген QR кодын смартфонмен сканерлеңіз.
  9. [Pair via Bluetooth/Bluetooth арқылы жұптау] параметрін таңдаңыз.

   • Жұптауды бастау үшін SET түймесін басыңыз.
   • Бастапқыда біреуімен жұптағаннан кейін басқа смартфонмен жұптау үшін жоғарыда көрсетілген экранда [OK] параметрін таңдаңыз.

 • (1)-смартфондағы қадамдар

  1. Camera Connect қолданбасын іске қосыңыз.

  2. Жұптау үшін камераны түртіңіз.

  3. [Pair/Жұптау] түймесін (тек iOS) түртіңіз.

 • (2)-камерадағы қадамдар

  1. [OK] түймесін таңдаңыз.

  2. SET түймесін басыңыз.

   • Жұптау енді аяқталады және камера смартфонға Bluetooth арқылы қосылады.
   • Bluetooth белгішесі негізгі Camera Connect экранында пайда болады.
 • Ескерту

  • Камераны екі немесе үш құрылғыға Bluetooth арқылы бір уақытта қосу мүмкін емес. Bluetooth қосылымы үшін басқа смартфонға ауысу үшін Қосылым параметрлерін өзгерту немесе жою бөлімін қараңыз.
  • Bluetooth қосылымы батарея қуатын камераның автоматты қуат өшіру функциясы белсендірілгеннен кейін де тұтынады. Сондықтан, батарея деңгейі камераны пайдаланғаныңызда төмен болуы мүмкін.
  • Жұптау ақаулықтарын жою
  • Смартфонда алдыңғы жұпталған камералардың жұптау жазбаларын сақтау оның осы камерамен жұпталуына кедергі келтіреді. Қайта жұптауға әрекет етпестен бұрын, бұрын жұпталған камералардың жұптау жазбаларын смартфоныңыздың Bluetooth параметрлері экранынан жойыңыз.

  Ескертпе

  • Bluetooth қосылымы орнатылғанда, камераны суреттерді смартфонға жіберу үшін пайдалана аласыз ().
 • (2)-смартфондағы қадамдар

  1. Camera Connect функциясын түртіңіз.

   • iOS жүйесінде камера қосылымын растау үшін хабар көрсетілгенде [Join/Қосылу] параметрін түртіңіз.
   • Camera Connect функциялары үшін Camera Connect функциялары бөлімін қараңыз.
   • Wi-Fi қосылымы орнатылған кезде, таңдалған функция үшін экран пайда болады.
   • [СмартфонWi-Fi on/СмартфонWi-Fi қосулы] параметрі камера экранында көрсетіледі.
   • Bluetooth және Wi-Fi белгішелері негізгі Camera Connect экранында жанады.

  Bluetooth функциясымен үйлесімді смартфонға Wi-Fi қосылымы енді аяқталды.

  • Wi-Fi қосылымдарын тоқтату жолын Wi-Fi қосылымдарын тоқтату бөлімінен қараңыз.
  • Wi-Fi қосылымын аяқтау камераны Bluetooth қосылымына ауыстырады.
  • Wi-Fi арқылы қайта қосылу үшін Camera Connect қолданбасын іске қосыңыз және пайдаланатын функцияңызды түртіңіз.
 • [СмартфонWi-Fi on/СмартфонWi-Fi қосулы] экраны

  • Disconnect,exit (Ажырату, шығу)

   • Wi-Fi қосылымын тоқтатады.
  • Confirm set. (Параметрлерді растау)

   • Параметрлерді тексеруіңізге болады.
  • Error details (Қате мәліметтері)

   • Wi-Fi қосылымының қатесі орын алған кезде, қате мәліметтерін тексере аласыз.

Camera Connect функциялары

Камерадағы суреттер

 • Суреттерді шолуға, жоюға немесе бағалауға болады.
 • Суреттерді смартфонға сақтауға болады.

Қашықтан Live View арқылы түсіру

 • Смартфонда шынайы суретті қарап отырғаныңызда қашықтықтан түсіруді қосады.

Автоматты түрде тасымалдау

 • Түсірілімдеріңізді автоматты түрде тасымалдау үшін камера мен қолданба параметрін реттеуге мүмкіндік береді ().

Bluetooth қашықтан басқару құралы

 • Камераның қашықтан басқару құралын Bluetooth арқылы жұпталған смартфоннан қосады. (Wi-Fi арқылы қосылған кезде қолжетімді емес.)
 • Автоматты қуат өшіру Bluetooth қашықтықтан басқару құралын пайдаланып жатқан кезіңізде ажыратылады.

Орын туралы ақпарат

 • Бұл камера қолдамайды.

Камера параметрлері

 • Камера параметрлерін өзгертуге болады.

Камера өшірулі кезде Wi-Fi қосылымын сақтау

Камераның қуат қосқышы Қуатты өшіру күйіне орнатылған кезде де, ол смартфонға Bluetooth арқылы жұпталып тұрғанда, смартфонды Wi-Fi арқылы қосылу және камерада суреттерді шолу немесе басқа операцияларды орындау үшін пайдалануыңызға болады.

Камера өшірулі кезде оған Wi-Fi арқылы қосылуды қаламасаңыз, [Airplane mode/Ұшақ режимі] параметрін [On/Қосу] мәніне () орнатыңыз немесе [Bluetooth settings/Bluetooth параметрлері] параметрін [Disable/Өшіру] параметріне орнатыңыз.

Ескерту

 • Бұл функция сымсыз параметрлер қайта орнатылған немесе смартфонның қосылым ақпараты жойылған жағдайда одан әрі пайдаланылмайды.

Жұптауды болдырмау

Смартфонмен жұптауды төмендегідей болдырмаңыз.

 1. [Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 2. [СмартфонConnect to smartphone/СмартфонСмартфонға қосылу] параметрін таңдаңыз.

  • Журнал () көрсетілсе, экрандарды Жылдам басқару дискісі 1 Жылдам басқару дискісі 2 дискісімен немесе Көп функциялы басқару құралы түймесімен ауыстырыңыз.
 3. [Edit/delete device/Құрылғыны өңдеу/жою] параметрін таңдаңыз.

 4. Жұптауын болдырмау үшін смартфонды таңдаңыз.

  • Камерамен қазір жұпталып тұрған смартфондар [Bluetooth] белгісімен белгіленеді.
 5. [Delete connection information/Қосылым ақпаратын жою] параметрін таңдаңыз.

 6. [OK] түймесін таңдаңыз.

 7. Смартфонда камера ақпаратын тазалаңыз.

  • Смартфонның Bluetooth параметрі мәзірінде смартфонда тіркелген камера ақпаратын тазалаңыз.

Bluetooth функциясынсыз Wi-Fi қосылымы

(1)-камерадағы әрекеттер

 1. Wi-Fi параметрлерін [Enable/Қосу] параметріне орнатыңыз.

 2. [Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 3. [СмартфонConnect to smartphone/СмартфонСмартфонға қосылу] параметрін таңдаңыз.

  • Журнал () көрсетілсе, экрандарды Жылдам басқару дискісі 1 Жылдам басқару дискісі 2 дискісімен немесе Көп функциялы басқару құралы түймесімен ауыстырыңыз.
 4. [Add a device to connect to/Қосылу үшін құрылғыны қосу] параметрін таңдаңыз.

 5. Параметрді таңдаңыз.

  • Camera Connect бағдарламасы орнатылып қойған болса, [Do not display/Көрсетпеу] параметрін таңдаңыз.
 6. [Connect via Wi-Fi/Wi-Fi арқылы қосылу] параметрін таңдаңыз.

 7. SSID (желі атауы) атауы мен құпия сөзін тексеріңіз.

  • Камера экранында көрсетілген SSID атауын (1) және құпия сөзді (2) тексеріңіз.

Ескертпе

 • 7-қадамда [Switch network/Желіні ауыстыру] параметрін таңдау арқылы Wi-Fi қосылымын кіру нүктесі арқылы орната аласыз ().

Смартфондағы қадамдар

 1. Смартфонды Wi-Fi қосылымын орнату үшін пайдаланыңыз.

  Смартфон экраны (үлгі)

  • Смартфонның Wi-Fi функциясын белсендіріңіз, одан кейін (1)-камерадағы қадамдар бөлімінде 7-қадамда тексерілген SSID атауын (желі атауы) түртіңіз.
  • Құпия сөз үшін (1)-камерадағы қадамдар бөліміндегі 7-қадамда тексерілген құпия сөзді енгізіңіз.
 2. Camera Connect қолданбасын іске қосыңыз және Wi-Fi арқылы қосылу үшін камераны түртіңіз.

(2)-камерадағы қадамдар

 1. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Camera Connect қолданбасының негізгі терезесі смартфонда көрсетіледі.

Смартфонға Wi-Fi қосылымы енді аяқталды.

Ескертпе

 • Wi-Fi арқылы қосылған кезде суреттерді смартфонға ойнату кезінде Жылдам басқару экранынан жіберуіңізге () болады.

Түсіру кезінде суретті автоматты түрде тасымалдау

Түсірілімдеріңіз смартфонға автоматты түрде жіберіледі. Бұл нұсқауларды орындамастан бұрын камера мен смартфонның Wi-Fi арқылы қосылғанын тексеріңіз.

 1. [Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi settings/Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Send to smartphone after shot/Түсіруден кейін смартфонға жіберу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Auto send/Автоматты түрде жіберу] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.

 4. [Size to send/Жіберілетін өлшем] параметрін орнатыңыз.

 5. Суретке түсіріңіз.

Суреттерді смартфонға камерадан жіберу

Камераны суреттерді Bluetooth арқылы (тек Android құрылғылары) жұпталған немесе Wi-Fi арқылы қосылған смартфонға жіберу үшін пайдалануыңызға болады.

 1. Ойнатуға ауысыңыз.

 2. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

 3. [Смартфон Send images to smartphone/Смартфон Суреттерді смартфонға жіберу] параметрін таңдаңыз.

  • Бұл қадамды Bluetooth арқылы қосылған кезде орындасаңыз, хабар көрсетіледі және қосылым Wi-Fi қосылымына ауысады.
 4. Жіберу параметрлерін таңдаңыз және суреттерді жіберіңіз.

(1) Суреттерді жекелеп жіберу

 1. Жіберілетін суретті таңдаңыз.

  • Жіберілетін суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін пайдаланыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Индекс дисплейін пайдаланып суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін сағат тілінің бағытымен бұрауыңызға болады.
 2. [Send img shown/Көрсетілген суретті жіберу] параметрін таңдаңыз.

  • [Size to send/Жіберілетін өлшем] терезесінде суретті жіберу өлшемін таңдауыңызға болады.
  • Фильмдерді жіберу кезінде жіберу үшін фильмдердің сурет сапасын [Quality to send/Жіберілетін сапа] терезесінде таңдай аласыз.

(2) Бірнеше таңдалған суреттерді жіберу

 1. ОРНАТУ түймесін басыңыз.

 2. [Send selected/Таңдалғанды жіберу] параметрін таңдаңыз.

 3. Жіберілетін суреттерді таңдаңыз.

  • Жіберілетін суреттерді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін пайдаланыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • 3 суретті дисплейден суреттерді таңдауға ауысу үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін сағат тілінің бағытымен бұрауыңызға болады. Жалғыз сурет дисплейіне оралу үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.
  • Жіберілетін Суреттер таңдалғаннан кейін Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.
 4. [Size to send/Жіберілетін өлшем] параметрін таңдаңыз.

  • Көрсетілген экранда сурет өлшемін таңдаңыз.

  • Фильмдерді жіберу кезінде сурет сапасын [Quality to send/Жіберілетін сапа] терезесінде таңдаңыз.

 5. [Send/Жіберу] параметрін таңдаңыз.

(3) Суреттердің көрсетілген ауқымын жіберу

 1. ОРНАТУ түймесін басыңыз.

 2. [Send range/Жіберу ауқымы] параметрін таңдаңыз.

 3. Суреттер ауқымын көрсетіңіз.

  • Бірінші суретті (бастау нүктесі) таңдаңыз.
  • Соңғы суретті (бастау нүктесі) таңдаңыз.
  • Таңдауды болдырмау үшін осы қадамды қайталаңыз.
  • Индекс дисплейіндегі суреттер санын өзгерту үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.
 4. Ауқымды растаңыз.

  • Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.
 5. [Size to send/Жіберілетін өлшем] параметрін таңдаңыз.

  • Көрсетілген экранда сурет өлшемін таңдаңыз.

  • Фильмдерді жіберу кезінде сурет сапасын [Quality to send/Жіберілетін сапа] терезесінде таңдаңыз.
 6. [Send/Жіберу] параметрін таңдаңыз.

(4) Картадағы барлық суреттерді жіберу

 1. ОРНАТУ түймесін басыңыз.

 2. [Send all card/Барлық картаны жіберу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Size to send/Жіберілетін өлшем] параметрін таңдаңыз.

  • Көрсетілген экранда сурет өлшемін таңдаңыз.

  • Фильмдерді жіберу кезінде сурет сапасын [Quality to send/Жіберілетін сапа] терезесінде таңдаңыз.
 4. [Send/Жіберу] параметрін таңдаңыз.

(5) Іздеу шарттарына сәйкес келетін суреттерді жіберу

[Set image search conditions/Суретті іздеу шарттарын орнату] терезесінде орнатылған іздеу шарттарына сәйкес келетін барлық суреттерді бірден жіберіңіз. [Set image search conditions/Суретті іздеу шарттарын орнату] параметрі туралы мәліметтерді Суретті іздеу шарттарын орнату бөлімінен қараңыз.

 1. ОРНАТУ түймесін басыңыз.

 2. [Send all found/Барлық табылғанды жіберу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Size to send/Жіберілетін өлшем] параметрін таңдаңыз.

  • Көрсетілген экранда сурет өлшемін таңдаңыз.

  • Фильмдерді жіберу кезінде сурет сапасын [Quality to send/Жіберілетін сапа] терезесінде таңдаңыз.
 4. [Send/Жіберу] параметрін таңдаңыз.

Суретті тасымалдауды аяқтау

Bluetooth арқылы жұпталып тұрған кезде камерадан суреттер жіберу (тек Android құрылғылары)

 • Суретті тасымалдау экранында MENU түймесін басыңыз.
 • Суретті тасымалдауды және Wi-Fi қосылымын аяқтау үшін [OK] опциясын таңдаңыз.

Суреттерді камерадан Wi-Fi қосылымы арқылы жіберу

Ескерту

 • Суретті тасымалдау операциясы кезінде камераның ысырма түймесі басылып тұрса да суретке түсіру мүмкін болмайды.

Ескертпе

 • Тасымалдау кезінде [Cancel/Болдырмау] параметрін таңдау арқылы суретті тасымалдаудан бас тартуыңызға болады.
 • Бір уақытта 999 файлға дейін таңдауға болады.
 • Wi-Fi қосылымы орнатылғанда, смартфонның қуат үнемдеу функциясын ажырату ұсынылады.
 • Фотосуреттер үшін кішірейтілген өлшемді таңдау сол уақытта жіберілген барлық фотосуреттерге қолданылады. Кішкентай 2 өлшемді фотосуреттердің кішірейтілмейтінін ескеріңіз.
 • Фильмдер үшін қысымды таңдау сол уақытта жіберілген барлық фильмдерге қолданылады. Full HD29,97 кадр/сек.IPB (Жеңіл)және Full HD25,00 кадр/сек.IPB (Жеңіл)фильмдерінің кішірейтілмейтінін ескеріңіз.
 • Камерамен жұмыс істеу үшін батарея қолданылғанда, оның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.

Wi-Fi қосылымдарын тоқтату

Келесі операциялардың біреуін орындаңыз.

Camera Connect экранында [Close (Жабу)] түймесін түртіңіз.

[СмартфонWi-Fi on/СмартфонWi-Fi қосулы] экранында [Disconnect,exit/Ажырату,шығу] параметрін таңдаңыз.

 • [СмартфонWi-Fi on/СмартфонWi-Fi қосулы] экраны көрсетілмесе, [Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.
 • [Disconnect,exit/Ажырату,шығу] параметрін таңдаңыз, одан кейін растау экранында [OK] опциясын таңдаңыз.

Суреттерді смартфондардан қаралатын ету үшін параметрлер

Суреттерді Wi-Fi қосылымы аяқталғаннан кейін көрсетуге болады.

 1. [Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз мүмкіндіктер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 2. [СмартфонConnect to smartphone/СмартфонСмартфонға қосылу] параметрін таңдаңыз.

  • Журнал () көрсетілсе, экрандарды Жылдам басқару дискісі 1 Жылдам басқару дискісі 2 дискісімен немесе Көп функциялы басқару құралы түймесімен ауыстырыңыз.
 3. [Edit/delete device/Құрылғыны өңдеу/жою] параметрін таңдаңыз.

 4. Смартфонды таңдаңыз.

  • Суреттерін қаралатын ету керек смартфонның атауын таңдаңыз.
 5. [Viewable imgs/Көрсетілетін суреттер] параметрін таңдаңыз.

 6. Параметрді таңдаңыз.

  • Орнату экранына қатынау үшін [OK] тармағын таңдаңыз.

  [All images/Барлық суреттер]

  • Картада сақталған барлық суреттер көрсетіле алады.

  [Images from past days/Бұрынғы суреттер]

  • Көрсетілетін суреттерді түсіру күн негізінде анықтаңыз. Тоғыз күн бұрын түсірілген суреттер анықталады.
  • [Images shot in past days/Бұрын түсірілген суреттер] параметрі таңдалғанда көрсетілген уақыт аралығы бұрын түсірілген суреттерді көруге болады. Күндер санын көрсету үшін [Жоғары] [Төмен] пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін таңдауды растау үшін SET түймесін басыңыз.
  • [OK] түймесі таңдалғаннан кейін қаралатын суреттер орнатылады.

  Ескерту

  • [Viewable imgs/Көрсетілетін суреттер] параметрі [All images/Барлық суреттер] параметрінен басқа кез келген параметрге орнатылса, қашықтан түсіру мүмкін болмайды.

  [Select by rating/Рейтинг бойынша таңдау]

  • Көрсетілетін суреттерді рейтинг қосылғанына (немесе қосылмағанына) немесе рейтинг түріне байланысты көрсетіңіз.
  • Рейтинг түрі таңдалғаннан кейін қаралатын суреттер орнатылады.

  [File number range/Файл нөмірінің ауқымы] (Ауқымды таңдау)

  • Көрсетілетін суреттерді анықтау үшін файлдың нөмірі бойынша алғашқы және соңғы суреттерді таңдаңыз.

   1. Суретті таңдау экранын көрсету үшін SET түймесін басыңыз. Суреттерді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін немесе басқа басқару элементтерін пайдаланыңыз.

    Индекс дисплейін пайдаланып суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін сағат тілінің бағытымен бұрауыңызға болады.

   2. Суретті бастау нүктесі ретінде таңдаңыз (1).
   3. Суретті аяқтау нүктесі (2) ретінде таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін пайдаланыңыз.
   4. [OK] түймесін таңдаңыз.

Ескерту

 • Қашықтан түсірумен фильм жазу кезінде Wi-Fi қосылымы тоқтатылса, келесі орын алады.

  • Фильм жазу режиміндегі орындалып жатқан кез келген фильм жазу жалғасады.
  • Фотосурет түсіру режиміндегі орындалып жатқан кез келген фильм жазу аяқталады.
 • Смартфонға Wi-Fi қосылымы орнатылғанда белгілі бір функциялар қолжетімді болмайды.
 • Қашықтан түсіруде AF жылдамдығы баяу болуы мүмкін.
 • Байланыс күйіне байланысты суретті көрсету немесе ысырманы босату уақыты кідіртілуі мүмкін.
 • Суреттерді смартфонға сақтау кезінде камераның ысырма түймесін бассаңыз да суретке түсіре алмайсыз. Сондай-ақ, камераның экраны өшуі мүмкін.

Ескертпе

 • Wi-Fi қосылымы орнатылғанда, смартфонның қуат үнемдеу функциясын ажырату ұсынылады.