Түсіруді қашықтан басқару

Түсіруді қашықтан басқару үшін қосымша RC-6 қашықтықтан басқару құралын (инфрақызыл) немесе BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралын (Bluetooth), немесе қосымша RS-80N3 қашықтық ауыстырып-қосқышын немесе TC-80N3 таймерді қашықтықтан басқару контроллерін (екеуі де қызыл) пайдалана аласыз.

RC-6 қашықтықтан басқару құралы

Камераның алдынан шамамен 5 метрге дейінгі қашықтықта қашықтан түсіре аласыз.

Бірден түсіруіңізге немесе 2 секундтық кідіріспен түсіруіңізге болады.

 1. Multi-function (Мульти функция) түймесін (Таймер 6 сек.) басыңыз.

  • Экранда сурет көрсетіліп тұрған кезде Multi-function (Мульти функция) түймесін басыңыз.
 2. Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді/қашықтан басқару құралын таңдаңыз.

  • Жетек режимі элементін таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін [10 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер] немесе [2 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер] белгішесін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 3. Қашықтықтан басқару құралындағы босату (өткізу) түймесін басыңыз.

  • Қашықтықтан басқару құралын камераның қашықтан басқару сенсорына (1) қарай бағыттаңыз, одан кейін босату (өткізу) түймесін басыңыз.
  • Автофокустау фокустау режимінің қосқышы AF күйіне орнатылған кезде орындалады.
  • Қашықтықтан басқару құралының шамы жанады және камера түсіреді.

Ескерту

 • RC-6 сияқты инфрақызыл қашықтықтан басқару құралдарын камера Bluetooth арқылы смартфонмен немесе сымсыз қашықтықтан басқару құралымен жұпталған кезде түсіруді қашықтан басқару үшін пайдалану мүмкін емес.
 • Флюоресцентті немесе ЖШД жарығы кенеттен ысырма босатылуын іске қосуы мүмкін. Камераны осы жарық көздерінен алыс ұстауға тырысыңыз.
 • Теледидардың қашықтықтан басқару пультін немесе ұқсас құрылғыны камераға қаратып пайдалану кенеттен ысырма босатылуын іске қосуы мүмкін.
 • Басқа камералардың жарқыл құрылғыларын камераға жақын жағу кенеттен ысырма босатылуын іске қосуы мүмкін. Қашықтан басқару сенсорын басқа камералар арқылы жанған жарқылға қаратпаңыз.

BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралы

Камерадан шамамен 5 метрге дейінгі қашықтықта қашықтан түсіре аласыз.

Камера мен BR-E1 құралын () жұптаудан кейін жетек режимін фотосуретке түсіру үшін [10 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер] немесе [2 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер] күйіне орнатыңыз (). Фильм жазу үшін [Түсіру: Remote control/Түсіру: Қашықтан басқару] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.

Пайдалану нұсқауларын BR-E1 құралының нұсқаулығынан қараңыз.

Ескертпе

 • RC-6 және BR-E1

 • Автоматты қуат өшіру уақыты камера қашықтан басқару құралымен түсіру үшін орнатылған кезде ұзаруы мүмкін.
 • RC-6 және BR-E1 құралын фильм жазу үшін де пайдалануға болады ().

RS-80N3/TC-80N3 қашықтық ауыстырып-қосқышы

Камераға қосылғаннан кейін қосқыш сымды қосылымда қашықтан түсіруіңізге мүмкіндік береді.

Пайдалану нұсқауларын қосалқы құралдың нұсқаулығынан қараңыз.

 1. Ұя қақпағын ашыңыз.

 2. Ашаны қашықтан басқару ұясына қосып жалғаңыз.