Canon Log параметрлері

Canon Log гамма доғасы кейінгі шығаруда өңделетін фильмдер үшін кең динамикалық ауқымды қамтамасыз ету мақсатында сурет сенсорының сипаттамаларын барынша пайдаланады. Көлеңкелер мен бөлектеулерде мәліметтердің аз жоғалуымен фильмдер динамикалық ауқымда көбірек визуалды ақпаратты сақтайды.

Canon Log фильмдерімен шығарудан кейін жұмыс істеу үшін іздеу кестелерін (LUT) қолдануыңызға болады. LUT деректерін Canon веб-торабынан жүктеп алуға болады.

 1. [Түсіру: Canon Log settings/Түсіру: Canon Log параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Canon Log] параметрін таңдаңыз.

 3. [On (C.LOG)/Қосулы (C.LOG)] немесе [On (C.LOG3)/Қосулы (C.LOG3)] () параметрін таңдаңыз.

 4. Опцияларды қалауыңыз бойынша орнатыңыз.

Canon Log

 • On (Қосу) (C.LOG)

  Canon Log фильмдерінің картаға 10 биттік жазылуын қосады. Фильмдерді 10 биттік жазуды қолдайтын сыртқы құрылғыларға жазуға да болады.

  Ескертпе

  • YCbCr 4:2:2 (10 биттік) түстік үлгілеуі және BT.709/BT.2020 түстік кеңістігі Canon Log жазбасында пайдаланылады.
 • On (Қосу) (C.LOG3)

  Canon Log 3 функциясымен жазу параметрін қосады. Фильмдерді [On (C.LOG)/Қосу (C.LOG)] параметріне орнатылғанға қарағанда жоғары динамикалық ауқыммен жазады.

  Ескертпе

  • YCbCr 4:2:2 (10 биттік) түс үлгілеуі және BT.709/BT.2020/Cinema Gamut түстік кеңістігі Canon Log функциясымен жазуда пайдаланылады.

View Assist. (Қарау көмекшісі)

Камерада ойнатылған кезде, бұл фильмдер кең динамикалық ауқымды қамтамасыз етуге арналған Canon Log сурет сипаттамаларына байланысты, Picture Style параметрімен жазылған фильмдерге қарағанда күңгірттеу және төмен контрастты болып көрінуі мүмкін. Мәліметтерді тексеруді оңайлататын таза дисплей үшін [View Assist./Қарау көмекшісі] параметрін [On/Қосу] мәніне орнатыңыз.

 • Бұл мүмкіндікті [On/Қосу] мәніне орнату Canon Log сипаттамаларын пайдаланып картаға жазылған фильмдерге әсер етпейді. Сол сияқты, HDMI бейне шығысында Canon Log сипаттамалары бар және Қарау көмекшісі ол үшін пайдаланылмайды.

Ескертпе

 • [Қарау көмекшісі] Қарау көмекшісімен фильм жазу кезінде ақпарат дисплейінде көрсетіледі.
 • [On/Қосу] параметріне орнатылған кезде Қарау көмекшісі үлкейтілген дисплеймен де пайдаланылады.

Color Matrix (Түс матрицасы) (тек [On (C.LOG)/Қосу (C.LOG)])

Түс матрицасын пайдаланып шығарудан кейінгі өңдеуге жоспарлау үшін түстердің шығарылу жолын көрсете аласыз. Бұл параметр [Neutral/Бейтарап] мәніне [On (C.LOG3)/Қосу (C.LOG3)] параметрі таңдалған кезде орнатылады.

 • Cinema EOS Original

  EOS-1D C камераның түстерімен бірдей түстерді шығарады.

 • Neutral (Бейтарап)

  Нақты нысан түстеріне ұқсайтын түстерді қайта шығарады.

Characteristics (Сипаттамалар)

Қажетінше реттеңіз. Параметрді ([Sharpness: Strength/Анықтық: Күш], [Saturation/Анықтық] немесе [Hue/Реңк]) таңдаңыз, әсер деңгейін реттеңіз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

Sharpness (Анықтық): Strength (Күш) 0: Әлсіз контурлық ерекшелік 7: Күшті контурлық ерекшелік
Saturation (Қанықтық) −4: Төмен +4: Жоғары
Hue (Реңк)* Қызыл түстер −4: Қызыл түске қарай +4: Сарыға қарай
Жасыл түстер −4: Сарыға қарай +4: Көгілдірге қарай
Көк түстер -4: Көгілдірге қарай +4: Қызыл түске қарай

Қызыл, жасыл және көк түстерді бөлек реттеу мүмкін емес.

Color space (Түстік кеңістік)

[Color space/Түстік кеңістік] параметрін [Color Matrix/Түс матрицасы] параметрі [Neutral/Бейтарап] мәніне орнатылған кезде орнатуға болады. [BT.709], [BT.2020] немесе [Cinema Gamut] (тек [On (C.LOG3)/Қосу (C.LOG3)]) параметрін карталарға жазу үшін түстік кеңістік ретінде таңдаңыз.

Түсіру параметрлері

[On (C.LOG)/Қосу (C.LOG)] параметріне орнатылған кезде

 • ISO көрсеткішін 100–320 мәніне қолмен орнату динамикалық ауқымды кішірейтеді.

 • Canon Log функциясы ISO 400 немесе одан жоғары көрсеткіште шамамен 800% динамикалық ауқымды ұсынады

 • ISO 100, 125, 160, 200, 250 және 320 — кеңейтілген ISO көрсеткіштері. [L] ISO көрсеткіші орнатылған кезде көрсетіледі.

[On (C.LOG3)/Қосу (C.LOG3)] параметріне орнатылған кезде

 • ISO көрсеткішін 100–640 мәніне қолмен орнату динамикалық ауқымды тарлау етеді.

 • Canon Log 3 функциясы ISO 800 немесе одан жоғары жылдамдықта шамамен 1600% динамикалық ауқымды ұсынады.

 • Келесілер — кеңейтілген ISO көрсеткіштері: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 және 640. [L] ISO көрсеткіші орнатылған кезде көрсетіледі.

Canon Log сурет сапасы

 • Canon журналымен фильмдерге нысанға немесе түсіру жағдайларына байланысты көлденең жолақтар әсер етуі мүмкін. Бірнеше сынақ фильмдерін жазыңыз және нәтижелерді алдын ала тексеріңіз. Нақты айтқанда, фильміңізді түске жіктеу кезінде контрастты жақсартсаңыз, шу көбірек байқалуы мүмкін.
 • Canon Log функциясымен аспанға, ақ қабырғаларға және ұқсас заттарға шу немесе тегіс емес градация, экспозиция немесе түстер әсер етуі мүмкін.
 • Көлденең жолақ аздап қараңғы, тегіс нысандарды жазу кезінде орын алуы мүмкін. Бұл сурет шуы Canon Log үшін ISO 400, ал Canon Log 3 үшін ISO 800 айналасында болатын қатысты түрде төмен ISO көрсеткіштерінде де орын алуы мүмкін
 • Шу байқалатын болса, ашығырақ жағдайлар астында түсіруге және түс градациясында ашықтықты реттеуге тырысыңыз. Шуды динамикалық ауқым тар болса да, Canon Log үшін ISO 400, ал Canon Log 3 үшін ISO 800 көрсеткіштерінен төмен ISO көрсеткіштерінде жазу арқылы азайтуға да болады.

Ескерту

 • Жалпы Canon Log функциясымен түсіру бойынша сақтық шаралары

 • Canon Log функциясымен автофокустау көмескі жарық астындағы нысандар немесе төмен контрастты нысандар үшін қиынырақ болуы мүмкін.
 • Шу сурет шеттерінде Canon Log функциясы орнатылған кезде, [Peripheral illum corr/Перифериялық жарықтықты түзету] параметрі [Түсіру: Lens aberration correction/Түсіру: Объектив аберрациясын түзету] терезесінде [Enable/Қосу] мәніне орнатылған жағдайда пайда болады.
 • Canon Log 2 функциясына қолдау көрсетілмейді.
 • Canon Log функциясы орнатылып түсірілген суреттердің гистограммалары Қарау көмекшісі дисплейі үшін түрлендірілген суреттерге негізделмейді. Гистограммада сұр түсте көрсетілген сурет аймақтары пайдаланылмаған сигнал мәндерін анық көрсетеді.
 • RAW фильмін жазуда ISO 100–320 параметрі Canon Log үшін, ал ISO 100–640 параметрі Canon Log 3 үшін қолжетімді болмайды.

Ескертпе

 • Canon Log функциясымен жазылған фильмдерді ойнату

 • Қарау көмекшісі фильмді ойнату кезінде пайдаланылмайды.