Дисплей өнімділігі

Өнімділік параметрінің фотосуреттер үшін түсіру экранында басым болуын таңдауыңызға болады.

 1. [Түсіру: Disp. performance/Түсіру: Дисплей өнімділігі] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  [Smooth/Тегіс] параметріне орнатылғанда

  • Құсбелгі қою үшін INFO түймесін басу арқылы дисплейдің төмен кадр жиіліктерін басу үшін көмескі жарық орындарын сценарийге қосуыңызға болады.

Ескерту

 • Түсіру экраны үшін [Suppress lower frame rate/Төменгі кадр жиілігін басу] параметрі орнатылып тұрғанда көмескі жарықта түсіру өнімділікке төмендегідей әсер етуі мүмкін.

  • Тезірек батарея тұтыну
  • Азырақ түсірілім қолжетімді
  • Сурет дисплейінің төмен ашықтығы
  • Автофокустаудағы қиындық
  • Төменірек өлшеу дәлдігі
  • Төменірек жыпылықты анықтау дәлдігі
  • Төменірек нысанды анықтау дәлдігі