Камераны қайта орнату

Камера параметрлерін түсіру функциялары мен мәзір функциялары үшін олардың әдепкі мәндеріне қалпына келтіруге болады.

 1. [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Негізгі параметрлер

   Әдепкі параметрлерді камера түсіру функциялары мен мәзір параметрлері үшін қалпына келтіреді.

  • Басқа параметрлер

   Жеке таңдалған элементтердің параметрлерін қайта орнатуға болады.

 3. Параметрлерді тазалаңыз.

  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Фотосуреттің теңшелетін түсіру режимдері [Custom shooting mode (C1-C3)/Теңшелетін түсіру режимі (C1-C3)] параметрі [Other settings/Басқа параметрлер] терезесінде фотосуретке түсіру режимінде таңдалған кезде қайта орнатылады, ал фильмнің Теңшелетін түсіру режимдері осы параметр фильм жазу режимінде таңдалған кезде қайта орнатылады.