AF/Жетек

Бұл тарауда автофокустау операциясы және жетек режимдері сипатталады және AF [Автофокус] қойындысындағы мәзір параметрлерін таныстырады.

атаулардың оң жағындағы тек [AE икемді артықшылығы], [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы], [Экспозицияны қолмен орнату] немесе [Шам] режимінде қолжетімді функцияларды көрсетеді.

Ескертпе

  • AF автофокус дегенді білдіреді. MF қолмен фокустау дегенді білдіреді.