AF-pistenäyttö

Voit näyttää tarkennukseen käytetyt AF-pisteet, jotka näytetään punaisena toistonäytössä. Jos automaattinen AF-pisteen valinta on asetettu, useita AF-pisteitä saatetaan näyttää.

  1. Valitse [Toisto: AF-pistenäyttö].

  2. Valitse [Päällä].