Äänen tallennus

Voit tallentaa videoita ja samalla tallentaa ääntä sisäänrakennetun tai ulkoisen mikrofonin avulla. Voit myös säätää äänen tallennuksen tasoa vapaasti.

Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa [Kuvaaminen: Äänitys].

Huomio

 • Sisäänrakennetut tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa Wi-Fi-toimintojen ääniä. Äänen tallennuksen aikana ei suositella langattoman tiedonsiirron käyttämistä.
 • Kun yhdistät kameraan ulkoisen mikrofonin, varmista että liitin on työnnetty pohjaan asti.
 • Kameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa myös objektiivin mekaaniset äänet tai kameran/objektiivin toiminnan, jos tarkennusta käytetään tai kameraa tai objektiivia käytetään videotallennuksen aikana. Tässä tapauksessa ulkoisen mikrofonin käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä. Jos äänet ovat häiritseviä ulkoisen mikrofoninkin kanssa, ulkoisen mikrofonin irrottaminen kamerasta ja sijoittaminen kauemmas kamerasta ja objektiivista saattaa auttaa.
 • Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN mitään muita laitteita.

Huomautus

 • Peruskuvaustiloissa mahdolliset [Äänen tallennus] ‑asetukset ovat [Päällä] ja [Pois]. Asetuksella [Päällä] tallennuksen äänenvoimakkuuden tasoa säädetään automaattisesti.
 • Äänisignaali tuotetaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI-liitännän kautta, paitsi kun [Äänitys] ‑asetus on [Pois].
 • Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.

Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso

 • Automaatti

  Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.

 • Käsinsäätö

  Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa.

  Valitse [Äänitaso] ja paina painikkeita Vasen-painikeOikea-painike samalla, kun säädät äänen tallennuksen tasoa katsomalla tasomittaria. Katso huippuarvon pidon osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon ”12” (-12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema ylittää arvon ”0”, ääni vääristyy.

 • Pois

  Ääntä ei tallenneta.

Tuulisuoja

Voit vähentää tuulen aiheuttamaa äänen vääristymistä ulkokohtauksissa automaattisesti valitsemalla asetukseksi [Päällä]. Aktivoidaan vain, kun kameran sisäänrakennettu mikrofoni on käytössä. Tuulisuojatoiminto vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.

Vaimennus

Tämä toiminto vaimentaa äänekkäiden taustaäänten aiheuttamaa äänen vääristymää. Valitse asetukseksi [Päällä], jos ääni vääristyy, kun [Äänitys] ‑asetus on [Automaatti] tai [Käsinsäätö].