Pitkät (aika) valotukset

Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Käytä aikavalotusta yökuvauksessa, ilotulituksen, tähtitaivaan tai muiden pitkää valotusaikaa edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon M.

 2. Aseta valotusajaksi [BULB].

  • Käännä Valintakiekko-valintakiekkoa vasemmalle kohtaan [BULB].
 3. Valitse haluamasi aukkoarvo.

  • Valitse aukkoarvo painamalla Ylös-painike-painiketta ja aseta sitten arvo kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
 4. Ota kuva.

  • Aikavalotus jatkuu niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
  • Kulunut valotusaika näkyy näytössä.

Huomio

 • Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon tai hyvin voimakkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 • Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
 • Jos automaattinen ISO-herkkyys on valittu, ISO 400 ‑arvo määritetään ().

Huomautus

 • Voit vähentää pitkän valotusajan aiheuttamaa kohinaa määrittämällä asetuksen [Kuvaaminen: Pitkän valot. kohinanpoisto] ().
 • Aikavalotuksen kanssa suositellaan käyttämään jalustaa.
 • Voit kuvata aikavalotuksella myös kaukolaukaisimen RS-60E3 avulla (myydään erikseen, ).
 • Voit kuvata aikavalotuksella myös langattomalla kauko-ohjaimella BR-E1 (myydään erikseen, ). Kun painat kaukolaukaisimen laukaisupainiketta (eli lähetyspainiketta), aikavalotus alkaa joko heti tai 2 sekunnin kuluttua. Lopeta aikavalotus painamalla painiketta uudelleen.