Pikavalinta

Voit valita ja määrittää näytössä näkyviä asetuksia suoraan.

Kuvauksen aikana

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta (Ajastin 10 s).

 2. Valitse vaihtoehto.

  • Valitse painamalla painikkeita Ylös-painikeAlas-painike.
  • Kun yllä oleva näyttö on näkyvissä, tee valinta painikkeilla Ylös-painikeAlas-painikeVasen-painikeOikea-painike.
 3. Valitse vaihtoehto.

  • Voit säätää asetusta kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa tai painamalla painikkeita Vasen-painikeOikea-painike. Jotkin kohteet määritetään painamalla tämän jälkeen painiketta.
  • Voit palata alkuperäiseen näyttöön painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

Toiston aikana

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 2. Valitse vaihtoehto.

  • Valitse painamalla painikkeita Ylös-painikeAlas-painike.
 3. Valitse vaihtoehto.

  • Voit säätää asetusta kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa tai painamalla painikkeita Vasen-painikeOikea-painike. Jotkin kohteet määritetään painamalla tämän jälkeen painiketta.
  • Voit määrittää kohteet, joiden kohdalla alareunassa näkyy [SET]-kuvake, painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Voit peruuttaa tämän toiminnon painamalla MENU-painiketta.
  • Voit palata alkuperäiseen näyttöön painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

Huomio

 • Kuvien kääntämistä varten määritä [Asetus: Autom. kääntö] ‑asetuksen arvoksi [Päällä] (). Kun [Asetus: Autom. kääntö] ‑asetuksen arvo on [Päällä] tai [Pois], kuviin merkitään valitsemasi [Käännä stillkuvia] ‑vaihtoehto, mutta niitä ei käännetä kamerassa.

Huomautus

 • Kuvissa muista kameroista vaihtoehdoissa voi olla rajoituksia.