Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)

  1. Vaihda luettelokuvanäyttöön.

    • Paina kuvien toiston aikana Luettelokuva-painiketta.
    • Näyttöön tulee 4 kuvan luettelokuvanäyttö. Valittu kuva näkyy oranssissa kehyksessä. Uusi Luettelokuva-painallus vaihtaa 9 kuvan näytöstä 36 ja sitten 100 kuvan näyttöön. Uusi Suurenna/pienennä ‑painallus vaihtaa näytön 100 kuvasta 36, 9, 4 ja sitten yhden kuvan näyttöön.
  2. Selaa kuvia.

    • Valitse kuva siirtämällä oranssia kehystä painikkeilla Ylös-painikeAlas-painikeVasen-painikeOikea-painike.
    • Paina luettelokuvanäytössä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta, niin valittu kuva näytetään yhden kuvan näytössä.