Videon toisto

 1. Vaihda toistoon.

  • Paina Toisto-painiketta.
 2. Valitse video.

  • Valitse toistettava video painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
  • Yhden kuvan näytön vasemmassa ylänurkassa näkyy [SETVideotiedostot]-kuvake videon merkkinä.
  • Luettelokuvanäytössä pikkukuvan vasemmassa reunassa näkyvät reikäkuviot osoittavat, että kyseessä on video. Videoita ei voi toistaa luettelokuvanäytössä, joten siirry yhden kuvan näyttöön painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 3. Paina yhden kuvan näytössä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 4. Valitse [Videon toisto].

  (1) Kaiutin

  • Videon toisto alkaa.
  • Voit keskeyttää toiston ja näyttää videotoistopaneelin painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
  • Oikea-painike-painikkeella voi siirtyä eteenpäin noin 4 sekuntia toiston aikana. Vastaavasti Vasen-painike-painikkeella voi siirtyä taaksepäin noin 4 sekuntia.
  • Painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike voit säätää äänenvoimakkuutta (myös toiston aikana).

Videotoistopaneeli

Kohde Kuvien toisto
Toisto Toista Pikavalinta/aseta-painike-painikkeen painallus vaihtaa videotoiston ja toiston pysäytyksen välillä.
Hidastus Hidastus Voit säätää hidastetun toiston nopeutta painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike. Hidastettu nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Siirry taaksepäin Siirry taaksepäin Siirtyy noin 4 sekuntia taaksepäin jokaisella Pikavalinta/aseta-painike-painikkeen painalluksella.
Edellinen kuva Edellinen kuva Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Videota voi kelata taaksepäin pitämällä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta painettuna.
Seuraava kuva Seuraava kuva Toistaa videota kuva kerrallaan jokaisella Pikavalinta/aseta-painike-painikkeen painalluksella. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta painettuna.
Siirry eteenpäin Siirry eteenpäin Siirtyy noin 4 sekuntia eteenpäin jokaisella Pikavalinta/aseta-painike-painikkeen painalluksella.
Editoi Editoi Tuo näkyviin muokkausnäytön ().
Kuvan sieppaus Kuvan sieppaus Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua 4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa nykyisen ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana ().
Taustamusiikki Taustamusiikki Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa ().
Määritetty kohta Toiston edistyminen
mm' ss" Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuus Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ().

Videokoosteen toistopaneeli

Kohde Kuvien toisto
Toisto Toista Pikavalinta/aseta-painike-painikkeen painallus vaihtaa videotoiston ja toiston pysäytyksen välillä.
Hidastus Hidastus Voit säätää hidastetun toiston nopeutta painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike. Hidastettu nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Siirry taaksepäin Edellinen leike Näyttää edellisen leikkeen ensimmäisen kuvan.
Edellinen kuva Edellinen kuva Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Videota voi kelata taaksepäin pitämällä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta painettuna.
Seuraava kuva Seuraava kuva Toistaa videota kuva kerrallaan jokaisella Pikavalinta/aseta-painike-painikkeen painalluksella. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta painettuna.
Siirry eteenpäin Seuraava leike Näyttää seuraavan leikkeen ensimmäisen kuvan.
Poista leike Poista leike Poistaa nykyisen leikkeen.
Editoi Editoi Tuo näkyviin muokkausnäytön ().
Taustamusiikki Taustamusiikki Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa ().
Määritetty kohta Toiston edistyminen
mm' ss" Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuus Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ().

Huomio

 • Säädä äänenvoimakkuutta televisiosta, kun kamera on yhdistetty televisioon videon toistoa varten (), koska äänenvoimakkuutta ei voi säätää painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike.
 • Videon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.

Huomautus

 • Voit siirtyä taakse- tai eteenpäin edellisen tai seuraavan leikkeen alkuun videokoosteen toiston aikana painamalla painikkeita Vasen-painikeOikea-painike.