Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen

 1. Paina yhden kuvan näytössä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 2. Valitse [Videon toisto].

  • Videon toisto alkaa.
 3. Voit keskeyttää videon painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 4. Valitse videotoistopaneelissa [Editoi].

 5. Määritä leikattavat kohdat.

  • Valitse joko [] (Leikkaa alku) tai [] (Leikkaa loppu).
  • Voit siirtyä yhden ruudun (tai videokollaasin) eteen- tai taaksepäin painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike. Voit pikakelata eteenpäin pitämällä Oikea-painike-painiketta pohjassa.
  • Kun olet päättänyt poistettavan osuuden, paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Näytön alareunan viivalla merkitty osa jää jäljelle.
 6. Tarkista muokattu video.

  • Voit toistaa muokatun videon valitsemalla [Toisto].
  • Voit muuttaa muokattavaa kohtaa palaamalla vaiheeseen 5.
  • Peruuta muokkaus painamalla MENU-painiketta.
 7. Tallenna.

  • Valitse [Tallenna ja lopeta] (1).
  • Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
  • Kun haluat tallentaa uutena tiedostona, valitse [Uusi tiedosto]. Kun haluat tallentaa sen ja korvata alkuperäisen videotiedoston, valitse [Korvaa].
  • Valitse [Tallenna pakattu versio] (2), kun haluat tallentaa pakatun version tiedostosta. 4K-videot muunnetaan Full HD ‑muotoon ennen pakkaamista.
  • Tallenna muokattu video ja palaa videotoistonäyttöön valitsemalla vahvistusnäytössä [OK].

Huomio

 • Koska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan näkee näytön alareunan [Määritetty kohta]-kuvakkeesta), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa valitsemastasi kohdasta.
 • Tällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
 • Videota ei voi muokata, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen.
 • [Tallenna pakattu versio] ei ole käytössä [Tallenna pakattu versio] ‑toiminnolla luoduille videoille, koska niitä ei voi pakata ja tallentaa enempää.