Yhteys älypuhelimeen

Voit tehdä seuraavan, kun kamera on yhteensovitettu Bluetooth-toimintoa tukevaan älypuhelimeen.

 • Wi-Fi-yhteyden muodostaminen pelkästään älypuhelimella ().
 • Muodostaa Wi-Fi-yhteyden kamerasta, vaikka siitä on katkaistu virta ().
 • Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin älypuhelimella haettujen GPS-tietojen perusteella ().
 • Kameran etäohjaus älypuhelimesta ().

Kun olet yhdistänyt kameran älypuhelimeen Wi-Fin kautta, voit suorittaa seuraavat toimet:

 • Kuvien selaaminen ja tallentaminen älypuhelimella ().
 • Kameran etäohjaus älypuhelimesta ().
 • Kameran kuvien lähettäminen älypuhelimeen ().

Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön älypuhelimessa

Kytke Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä. Huomaa, että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen Bluetooth-asetusnäytöstä.

Huomautus

Camera Connect ‑sovelluksen asentaminen älypuhelimeen

Erillinen Camera Connect ‑sovellus (maksuton) on asennettava iOS- tai Android-käyttöjärjestelmää käyttävään älypuhelimeen.

 • Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
 • Voit ladata Camera Connect ‑sovelluksen Google Playsta tai App Storesta. Google Play- ja App Store ‑kauppaan pääsee myös QR-koodilla, joka tulee näkyviin, kun kamera yhteensovitetaan tai yhdistetään Wi-Fin kautta älypuhelimeen.

Huomautus

 • Camera Connect ‑sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat Camera Connect ‑lataussivustolla.
 • Esimerkkinäytöt ja muut tämän oppaan tiedot eivät ehkä vastaa todellisia käyttöliittymän osia kameran laiteohjelman päivityksen tai Camera Connect-sovelluksen tai Android- tai iOS-järjestelmän päivitysten jälkeen.

Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen Wi-Fin kautta

 • Toimet kamerassa (1)

  1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

  2. Valitse [ÄlypuhelinYhteys älypuhelimeen].

  3. Valitse [Lisää laite, johon yhdistetään].

  4. Valitse vaihtoehto.

   • Jos Camera Connect on jo asennettu, valitse [Älä näytä].
   • Jos Camera Connect ei ole asennettuna, valitse [Android] tai [iOS], skannaa näytetty QR-koodi älypuhelimella, mikä avaa Google Playn tai App Storen, ja asenna Camera Connect.
  5. Valitse [Yhdistä Bluetoothin kautta].

   • Aloita yhdistäminen painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

   • Jos haluat yhdistää eri älypuhelimeen, kun yhteys älypuhelimeen on muodostettu, valitse [OK] yllä näkyvässä näytössä.

 • Toimet älypuhelimessa (1)

  1. Käynnistä Camera Connect.

   • Valitse yhteensovitettava kamera noudattamalla sovelluksessa annettuja ohjeita.
 • Toimet kamerassa (2)

  1. Valitse [OK].

  2. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

   • Yhteensovitus on nyt valmis, ja kamera on yhdistetty älypuhelimeen Bluetoothin kautta.
   • Kun älypuhelimessa näkyy viesti, käytä älypuhelinta ilmaistulla tavalla.

  Huomio

  • Kameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan laitteeseen samanaikaisesti Bluetoothilla. Kun haluat yhdistää eri älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä, katso Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen.
  • Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen virrankatkaisu on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla alempi, kun käytät kameraa.
  • Yhteensovituksen vianmääritys
  • Aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tietojen säilyttäminen älypuhelimessa estää sen yhteensovittamisen tämän kameran kanssa. Ennen kuin yrität yhteensovitusta uudelleen, poista aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tiedot älypuhelimen Bluetooth-asetusnäytöstä.

  Huomautus

  • Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta älypuhelimeen ().
 • Toimet älypuhelimessa (2)

  1. Napauta jotakin Camera Connect ‑toimintoa.

   • Tietoja Camera Connect ‑toiminnoista on kohdassa Camera Connect ‑sovelluksen päätoiminnot.
   • Avaa Wi-Fi-yhteys napauttamalla jotakin Camera Connect ‑toimintoa.
   • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, valitun toiminnon näyttö avautuu.
   • Kameran näytössä näkyy [ÄlypuhelinWi-Fi päällä].
 • Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on nyt muodostettu.

  • Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa Wi-Fi-yhteyksien katkaiseminen.
  • Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi Bluetooth-yhteyden.
  • Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, käynnistä Camera Connect ja napauta haluamaasi toimintoa.
 • [ÄlypuhelinWi-Fi päällä] ‑näyttö

  • Katk, lopeta

   • Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
  • Vahvista aset.

   • Voit tarkistaa asetukset.
  • Virheen tiedot

   • Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.

Camera Connect ‑sovelluksen päätoiminnot

Images on camera/Kuvat kamerassa

 • Kuvia voidaan selata, poistaa ja luokitella.
 • Kuvia voidaan tallentaa älypuhelimeen.
 • RAW-kuviin voi käyttää tehosteita älypuhelimesta (Luovan kuvauksen apu).

Remote live view shooting/Etäkuvaus näytöllä

 • Mahdollistaa kuvaamisen etänä, kun katsot elävää kuvaa älypuhelimessa.

Auto transfer/Automaattinen siirto

 • Mahdollistaa kameran ja sovelluksen asetusten määrittämisen niin, että kuvat lähetetään automaattisesti ().

Bluetooth remote controller/Bluetooth-kaukolaukaisin

 • Mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen Bluetoothin kautta yhdistetyllä älypuhelimella. (Ei käytettävissä, kun yhteys muodostetaan Wi-Fin kautta.)
 • Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä, kun käytät Bluetooth remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin) ‑ominaisuutta.

Camera settings/Kameran asetukset

 • Voit muuttaa kameran asetuksia.

Voit tarkastaa muut toiminnot Camera Connect ‑päänäytöstä.

Wi-Fi-yhteyden ylläpitäminen, kun kameran virta on katkaistu

Vaikka kameran virtakytkin olisi asennossa Virta pois, voit käyttää älypuhelinta Wi-Fin kautta yhdistämiseen ja selata kamerassa olevia kuvia tai tehdä muita toimintoja, kunhan kamera on yhdistetty älypuhelimeen Bluetoothin kautta.

Jos et halua yhdistää kameraan Wi-Fi-yhteydellä, kun kameran virta on katkaistu, valitse joko [Lentokonetila]-asetukseksi [Päällä] tai [Bluetooth-asetukset]-asetukseksi [Pois].

Huomio

 • Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman yhteyden asetukset nollataan tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.

Yhteensovituksen peruuttaminen

Peruuta yhteensovitus älypuhelimella seuraavasti.

 1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

 2. Valitse [ÄlypuhelinYhteys älypuhelimeen].

  • Jos historia () on näkyvissä, voit vaihtaa näyttöä painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
 3. Valitse [Muokkaa/poista laite].

 4. Valitse älypuhelin, jonka yhteensovitus poistetaan.

  • Kameran kanssa yhteensovitettujen puhelinten kohdalla näkyy [Bluetooth].
 5. Valitse [Poista yhteystiedot].

 6. Valitse [OK].

 7. Poista kameran tiedot älypuhelimesta.

  • Poista älypuhelimeen tallennetut kameran tiedot älypuhelimen Bluetooth-valikossa.

Wi-Fi-yhteys ilman Bluetoothia

 • Toimet kamerassa (1)

  1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

  2. Valitse [ÄlypuhelinYhteys älypuhelimeen].

   • Jos historia () on näkyvissä, voit vaihtaa näyttöä painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
  3. Valitse [Lisää laite, johon yhdistetään].

  4. Valitse vaihtoehto.

   • Jos Camera Connect on jo asennettu, valitse [Älä näytä].
  5. Valitse [Yhdistä Wi-Fin kautta].

  6. Tarkista SSID (verkon nimi) ja salasana.

   • Tarkasta kameran näytössä näkyvä SSID (1) ja Salasana (2).
   • Salasanaa ei näytetä tai vaadita, jos [Salasana]-asetukseksi asetetaan [Ei mitään] kohdassa [Wi-Fi-asetukset] ().

  Huomautus

  • Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 6, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman () kautta.
 • Toimet älypuhelimessa

  1. Muodosta Wi-Fi-yhteys älypuhelimella.

   Älypuhelimen näyttö (esimerkki)

   • Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto käyttöön ja napauta sitten SSID-tunnistetta (verkon nimeä), joka tarkastettiin ohjeen Toimet kamerassa (1) kohdassa 6.
   • Kirjoita salasana, joka tarkastettiin ohjeen Toimet kamerassa (1) kohdassa 6.
  2. Käynnistä Camera Connect ja yhteensovita kameran kanssa.

 • Toimet kamerassa (2)

  1. Valitse [OK].

Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt muodostettu.

Huomautus

 • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimeen pikavalintanäytöstä toiston aikana ().

Automaattinen kuvan siirto kuvauksen aikana

Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti. Varmista ennen näitä toimia, että kamera ja älypuhelin on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä.

 1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi-asetukset].

 2. Valitse [Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.].

 3. Määritä [Lähetä autom.] ‑asetukseksi [Päällä].

 4. Aseta [Lähetettävä koko].

 5. Ota kuva.

Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen

Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta yhteensovitettuun (vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn älypuhelimeen.

 1. Vaihda toistoon.

 2. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 3. Valitse [Älypuhelin Läh. kuvia älypuhelimeen].

  • Jos teet tämän vaiheen, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, esiin tulee ilmoitus ja yhteys vaihtuu Wi-Fi-yhteydeksi.
 4. Valitse lähetysasetukset ja lähetä kuvat.

(1) Kuvien lähettäminen yksitellen

 1. Valitse lähetettävä kuva.

  • Valitse lähetettävä kuva Valintakiekko-valintakiekolla tai painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Voit valita kuvan luettelokuvanäytöstä painamalla Luettelokuva-painiketta.
 2. Valitse [Läh. tämä kuva].

  • Kohdassa [Lähetettävä koko] voit valita kuvan lähetyskoon.
  • Kun lähetät videoita, voit valita lähetettävien videoiden kuvan laadun kohdassa [Lähetettävä laatu].

(2) Useiden valittujen kuvien lähettäminen

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 2. Valitse [Lähetä valitut].

 3. Valitse lähetettävät kuvat.

  • Valitse lähetettävä kuva Valintakiekko-valintakiekolla tai painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Voit valita kuvan kolmen kuvan näytössä painamalla Luettelokuva-painiketta. Voit palata yhden kuvan näyttöön painamalla Suurenna-painiketta.
  • Kun olet valinnut lähetettävät kuvat, paina MENU-painiketta.

   Valitse [OK], kun viesti näkyy.

 4. Valitse [Lähetettävä koko].

  • Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.

  • Kun lähetät videoita, valitse kuvan laatu kohdassa [Lähetettävä laatu].

 5. Valitse [Lähetä].

(3) Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 2. Valitse [Lähetä alue].

 3. Valitse kuva-alue.

  • Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
  • Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta). Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan välisellä alueella oleviin kuviin lisätään valintamerkki [Valintamerkki].
  • Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa valinnan.
  • Voit vaihtaa luettelokuvanäytössä näytettävien kuvien määrän painamalla Luettelokuva- tai Suurenna/pienennä-painiketta.
 4. Vahvista alue.

  • Paina MENU-painiketta.

   Valitse [OK], kun viesti näkyy.

 5. Valitse [Lähetettävä koko].

  • Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.

  • Kun lähetät videoita, valitse kuvan laatu kohdassa [Lähetettävä laatu].
 6. Valitse [Lähetä].

(4) Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 2. Valitse [Läh. koko kortti].

 3. Valitse [Lähetettävä koko].

  • Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.

  • Kun lähetät videoita, valitse kuvan laatu kohdassa [Lähetettävä laatu].
 4. Valitse [Lähetä].

(5) Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen

Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla. Lisätietoja toiminnosta [Aseta kuvien hakuehdot] on kohdassa Kuvan hakuehtojen määrittäminen.

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 2. Valitse [Läh. kaikki löyd].

 3. Valitse [Lähetettävä koko].

  • Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.

  • Kun lähetät videoita, valitse kuvan laatu kohdassa [Lähetettävä laatu].
 4. Valitse [Lähetä].

Kuvan siirron päättäminen

Huomio

 • Kuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran laukaisinta painettaisiin.

Huomautus

 • Voit peruuttaa kuvien siirron valitsemalla [Peruuta] siirron aikana.
 • Voit valita kerralla enintään 999 tiedostoa.
 • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
 • Pienennetyn koon valitseminen stillkuville koskee kaikkia kerralla lähetettäviä stillkuvia. Huomaa, että Pieni 2-kokoisia stillkuvia ei pienennetä.
 • Pakkauksen valitseminen videoille koskee kaikkia kerralla lähetettäviä videoita.
 • Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.

Wi-Fi-yhteyksien katkaiseminen

Valitse [ÄlypuhelinWi-Fi päällä]-näytössä [Katk, lopeta].

 • Jos [ÄlypuhelinWi-Fi päällä] ‑näyttö ei ole näkyvissä, valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
 • Valitse [Katk, lopeta] ja valitse sitten vahvistusnäytössä [OK].

Asetukset, joiden avulla kuvia voi katsella älypuhelimessa

Kuvat voi määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.

 1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

 2. Valitse [Yhteys älypuhelimeen].

  • Jos historia () on näkyvissä, voit vaihtaa näyttöä painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
 3. Valitse [Muokkaa/poista laite].

 4. Valitse älypuhelin.

  • Valitse sen älypuhelimen nimi, jossa haluat kuvien olevan katsottavissa.
 5. Valitse [Katselt. kuvat].

 6. Valitse vaihtoehto.

  • Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].

  [Kaikki kuvat]

  • Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.

  [Viime päivien kuvat]

  • Määritä katsottavissa olevat kuvat kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää enintään yhdeksän päivää sitten otetut kuvat.
  • Kun valitset [Viime päivinä otetut kuvat], voit määrittää, kuinka monta päivää nykyisestä päivästä taaksepäin otetut kuvat näytetään. Määritä päivien lukumäärä painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja vahvista valinta painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Kun valitset [OK], katsottavissa olevat kuvat määritetään.

  Huomio

  • Jos [Katselt. kuvat] ‑asetus on jokin muu kuin [Kaikki kuvat], etäkuvaus ei ole mahdollista.

  [Valitse luokituksen mukaan]

  • Määritä katsottavissa olevat kuvat sen perusteella, onko niille määritetty luokitus vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
  • Kun valitse luokituksen tyypin, katsottavissa olevat kuvat määritetään.

  [Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)

  • Määritä katsottavissa olevat kuvat tiedostonumeron mukaan valitsemalla ensimmäisen ja viimeisen kuvan tiedostonumero.

   1. Näytä kuvavalintanäyttö painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Valitse kuvat Valintakiekko-valintakiekolla tai painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.

    Voit valita kuvan luettelokuvanäytöstä painamalla Luettelokuva-painiketta.

   2. Valitse kuva aloituskohdaksi (1).
   3. Paina Oikea-painike-painiketta ja valitse jokin kuva lopetuskohdaksi (2).
   4. Valitse [OK].

Huomio

 • Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä, tapahtuu seuraavasti:

  • Kesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
  • Kesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
 • Kun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä.
 • Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
 • Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu tapahtuu viiveellä.
 • Kun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat kameran laukaisinta. Myös kameran näyttö voi sammua.

Huomautus

 • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon poistaminen käytöstä on suositeltavaa.