Näytön näyttötason asettaminen

Voit määrittää näytöllä näytettävien tietojen määrän omien mieltymystesi mukaiseksi. Voit muuttaa asetuksia tarpeen mukaan.

 1. Näytä päävälilehdet.

  • Avaa valikkonäyttö painamalla MENU-painiketta.
 2. Valitse [Näyttötasoasetukset]-välilehti.

  • Valitse [Näyttötasoasetukset]-välilehti kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa tai painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike.

Valikkonäyttö

Voit valita valikkonäytön tyypiksi [Vakio] tai [Ohjattu]. Asetuksella [Ohjattu] kamera näyttää päävälilehden kuvaukset painettuasi MENU-painiketta. Asetuksella [Vakio] kamera näyttää vain valikkonäytön painettuasi MENU-painiketta. Oletusasetus on [Ohjattu].

 1. Valitse [Näyttötasoasetukset: Valikkonäyttö].

 2. Valitse näytön tyyppi.

  (1) Päävälilehdet

Huomautus

 • [Oma valikko]-välilehti (Oma valikko ‑välilehti) ei tule näkyviin, kun asetus on [Ohjattu]. Pääset Oma valikko ‑välilehteen () vaihtamalla valikkonäytön tasoksi [Vakio].

Kuvaustilan opas

Kuvaustilan lyhyt kuvaus voidaan näyttää, kun vaihdat kuvaustilaa. Oletusasetus on [Päällä].

 1. Valitse [Näyttötasoasetukset: Tilaopas].

 2. Valitse [Päällä].

 3. Käännä tilan valintakiekkoa.

  • Valitun kuvaustilan kuvaus tulee näkyviin.
 4. Paina Alas-painike-näppäintä.

  • Loppuosa kuvauksesta tulee näkyviin.
  • Voit poistaa tilaoppaan näkyvistä painamalla Pikavalinta/aseta-painike.
  • /Luovat suotimet-tilassa saat näkyviin kuvaustilan valintanäytön.

Toiminto-opas

Lyhyt kuvaus toiminnoista ja kohteista voidaan näyttää, kun käytät pikavalintaa tai valikkoasetuksia. Oletusasetus on [Päällä].

 1. Valitse [Näyttötasoasetukset: Toiminto-opas].

 2. Valitse [Päällä].

Mallinäytöt

Pikavalintanäyttö

Valikkonäyttö

(1) Toiminto-opas

Huomautus

 • Voit poistaa kuvauksen näkyvistä jatkamalla toimintojen suorittamista.