Kuvaesitys

Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.

 1. Määritä toistettavat kuvat.

  • Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat, siirry vaiheeseen 2.
  • Jos haluat määrittää kuvaesityksenä toistettavat kuvat, suodata kuvat toiminnolla [Toisto: Aseta kuvien hakuehdot] ().
 2. Valitse [Toisto: Kuvaesitys].

 3. Määritä haluamasi toistoasetukset.

  • Valitse [Asetus].
  • Määritä asetukset [Kuvan näyttöaika], [Toista] (jatkuva toisto) ja [Vaihtotehoste] (tehoste kuvia vaihdettaessa) stillkuvia varten.
  • Jos haluat soittaa taustamusiikkia, valitse musiikki vaihtoehdolla [Taustamusiikki] ().
  • Kun olet valinnut asetukset, paina MENU-painiketta.

  Kuvan näyttöaika

  Toista

  Vaihtotehoste

  Taustamusiikki

 4. Aloita kuvaesitys.

  • Valitse [Aloita].
  • Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan haku...] ‑viesti tulee näkyviin.
 5. Lopeta kuvaesitys.

  • Voit lopettaa kuvaesityksen ja palata asetusnäyttöön painamalla MENU-painiketta.

Huomautus

 • Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Kun toisto on keskeytettynä, kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [Keskeytä]-kuvake. Voit jatkaa kuvaesitystä painamalla uudelleen Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 • Voit muuttaa näyttömuotoa automaattisen stillkuvien toiston aikana painamalla INFO-painiketta ().
 • Äänenvoimakkuutta voi säätää videon toiston aikana painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike.
 • Automaattisen toiston tai toiston keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön muita kuvia painamalla painikkeita Vasen-painikeOikea-painike.
 • Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
 • Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.

Taustamusiikin valitseminen

Kuvaesitykset voidaan toistaa taustamusiikin kanssa, kun kopioit musiikin kortille EOS Utility ‑ohjelmistolla (EOS-ohjelma).

 1. Valitse [Taustamusiikki].

  • Määritä [Taustamusiikki] ‑asetukseksi [Päällä].
 2. Valitse taustamusiikki.

  • Valitse musiikki painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike. [Kuvaesitys]-toimintoa varten voit valita useita kappaleita.
 3. Kuuntele näyte.

  • Voit kuunnella näytteen painamalla INFO-painiketta.
  • Voit säätää äänenvoimakkuutta painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike. Voit pysäyttää toiston painamalla uudelleen INFO-painiketta.
  • Voit poistaa musiikin valitsemalla sen painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja painamalla sitten AF-pisteen valinta-painiketta.

Huomautus

 • Ohjeet taustamusiikin kopioimiseen muistikortille ovat EOS Utility ‑ohjelmiston käyttöoppaassa.